Tělesná výchova a sport

Bakalářské studium v prezenční nebo kombinované formě.

Program je možné studovat jednooborově se specializací (Management sportu, Regenerace a výživa ve sportu, Speciální edukace bezpečnostních složek nebo Trenérství) nebo v kombinaci s jiným programem.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Máte rádi sport? Sportujete nebo se rádi angažujete v různých odvětvích sportu? Chcete nejen sportovat, ale ke sportu i vychovávat, organizovat ho a propagovat? Připojte se k nám a studujte některou ze sportovních specializací, které nabízíme. Vaše studium na fakultě sportovních studií může být také prvním krokem pro budoucí dráhu učitele, trenéra, sportovního manažera, rozhodčího, odborníka na výživu a regeneraci či specialisty pro oblast bezpečnostních složek.

Kromě tradičních sportovních profesí vás připravíme i pro kariéru vědce. Že nevíte, co by vědec pohledával na sportovce? Přijďte k nám na Den otevřených dveří nebo se podívejte na náš web. Rádi vás přesvědčíme, že i na Fakultě sportovních studií se vědecky pracuje na významných objevech. Naše pedagogy a studenty můžete také najít na stránkách odborných knih a jako autory článků ve významných časopisech.

Připravili jsme pro vás nový typ bakalářského studia, jehož cílem je udělat z vás kvalitně vzdělané odborníky. Můžete se pak směle postavit jakékoliv výzvě spojené se sportovní aktivitou široké veřejnosti. V průběhu studia získáte teoretické i praktické znalosti potřebné k organizování sportovních aktivit. Zvládnete vzdělávat zájemce v optimalizaci životního stylu, základech sportovní přípravy a budete se orientovat i ve společenskovědních a lékařsko-biologických disciplínách. Studijní program nabízí všestrannou sportovní přípravu s možností výběru mnoha specializací.

Jaké jsou hlavní výhody studia? Hlavní výhodou nově připravovaného studia je všestranná sportovní příprava, kterou doplní studentem vybraná specializace. Prostřednictvím specializace bude vaše studium zacíleno do oblasti, která Vás skutečně zajímá.

Jak studium probíhá? Nuda? Tu u nás budete hledat marně. Významu teoretické přípravy jsme si vědomi, ale jelikož sportujeme na hřištích, v tělocvičnách i v přírodě, budete mimo učebny trávit tolik času, jako žádní jiní studenti Masarykovy univerzity. Každý student absolvuje lyžařské, snowboardové nebo outdoor kurzy. Máte ambice rozšířit si obzory? Žádný problém, díky spřáteleným univerzitám v Evropě i ve světě můžete získat zkušenosti při studiu v zahraničí.

A čím se studenti baví ve volných chvílích? Mimo zavedené spolky nabízející nepřeberné množství vyžití vzniká na naší fakultě zbrusu nový spolek. Najde se v něm místo pro každého, kdo má zájem zvyšovat svou kvalifikaci prostřednictvím praxí v dobrovolnické i manažerské činnosti. Zkrátka, jestli jste sportovně zaměření lidé a ve sportu vidíte svou budoucnost na jakékoliv kvalifikované úrovni, jste u nás správně. Přihlaste se ke studiu, vyberte si ten správný směr své budoucí kariéry a připravte se ke startu. Budeme se těšit.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

  • Zajímáte se o dění ve sportu? Nebo aktivně sami sportujete?
  • Lákají vás témata jako sportovní trénink, pohybová aktivita dětí, sportovní management, či výživa ve sportu?
  • Rádi byste uspěli na trhu práce v oblasti sportu a tělovýchovy?
  • Zajímají vás teoretická východiska, která stojí za nejlepšími světovými výkony?

Souhlasně přikyvujete u všech bodů? Podejte si přihlášku!

„Jelikož se od mala věnuji sportu a posledních několik let i na vrcholové a reprezentační úrovni, hledala jsem takové studium, které bych mohla skloubit se sportem a zároveň by s ním pořád bylo spojené. Také jsem se ale nechtěla úplně uzavírat do nějakého určitého oboru, po kterém bych musela přímo učit nebo být třeba fyzioterapeut… Proto jsem si zvolila program TVS, specializaci Management sportu. Myslím si, že tento obor je dostatečně obsáhlý a otevřený k tomu, abych se do budoucna mohla ještě rozmyslet, co přesně ve sportu budu dělat, protože budu mít základy od všeho.

Díky samotnému studiu poznávám spoustu nových lidí, nejen spolužáků a spolužaček, ale různé sporty, předměty, získávám nové zkušenosti, ale hlavně mě to baví.“

Denisa Štěpánková Denisa Štěpánková
studentka TVS - Management sportu

„Od mala je sport mou hlavní prioritou, jak na rekreační, tak i vrcholové úrovni. Hledal jsem školu, která by mě naplňovala a hlavně bavila. Jakmile jsem viděl FSpS, tak jsem se hned zamiloval a věděl, že tam musím jít. Jako studijní specializaci jsem si vybral Učitelství tělovýchovy s kombinací se zeměpisem v programu Tělesná výchova a sport. Fakulta nabízí spoustu příležitostí a aktivit. Například díky fakultnímu spolku FUKS poznávám nespočet nových lidí a můžu se zúčastnit akcí i z té organizační stránky. Velkou příležitostí je pro mě i akademický senát, kde se za studentskou komoru můžeme podílet na budoucnosti fakulty. V samotném studiu máme spoustu přínosných předmětů, kde se učíme nejen teoreticky, ale zkoušíme si výzkumy a praktické ukázky. Konečně můžu říct, že do školy chodím fakt rád.
Atmosféra na sportovce se nedá popsat, to se musí zažít.“

Alexandr Paťava Alexandr Paťava
student TVS - Sdružené studium TV s PedF

„Odmalička ma napĺňa energia a príbehy, ktoré šport prináša. A pre človeka ako ja, je Brno skvelá voľba, keďže Brňáci sú srdciari šport tu naozaj žije. V meste je veľa klubov, ktoré patria k najlepším v celej republike a učiť sa treba od najlepších. Fakulta ponúka aktuálne informácie o poznatkoch z oblasti športu a keďže šport je aj biznis, spojenie športovej a ekonomickej fakulty je veľkým prínosom.“

Marián Bielka Marián Bielka
Student TVS - Management sportu

Praxe

Pedagogické praxe jsou nedílnou součástí studijního programu Tělesná výchova a sport a jsou součástí všech studijních plánů v rozsahu 75 hodin. Seznámíte se v nich s různými pracovními aktivitami odborníků na tělovýchovu a nacvičíte si pedagogické činnosti v hlavních oblastech jejich potenciálního uplatnění. Prohloubíte si znalosti v teoretické i praktické problematice organizace sportovních aktivit. Ověříte si získané vzdělávací a výchovné schopnosti. A poté, co si vyberete specializaci, dostanete příležitost aplikovat znalosti a dovednosti v reálném tělovýchovném a sportovním prostředí. Rozsah specializačních praxí ve specializacích se pohybuje mezi 50 a 175 hodinami dle výběru specializace.

Uplatnění absolventů

Jako absolventi a absolventky bakalářského studia připravující se na budoucí povolaní pedagogů budete způsobilí tvořivě a samostatně pracovat ve školních klubech, školních družinách, domovech mládeže, podílet se na organizaci sportovních aktivit v občanských sdruženích, fitcentrech, soukromých sportovních klubech a v dalších institucích státního i soukromého sektoru.

Jako manažeři a manažerky sportu naleznete uplatnění na pozici středního managementu ve sportovních klubech, sportovních svazech, rekreačních a volnočasových sportovních zařízeních, cestovních agenturách a institucích veřejné správy.

Pokud zvolíte specializaci Regenerace a výživa ve sportu, bude vaším možným pracovištěm centrum, které se věnuje regeneraci organismu po sportovním zatížení nebo prevenci a péči o zdraví. Takovými centry jsou nejčastěji sportovní kluby a sportovní svazy, zdravotně zaměřená pohybová, regenerační a rekreační centra, lázeňská centra, zařízení cestovního ruchu nebo pracoviště s koncepcí podpory zdraví.

Pokud bude vaší specializací Speciální edukace bezpečnostních složek, získáte předpoklady pro široké uplatnění v civilních bezpečnostních službách, justiční stráži, nápravně-výchovných zařízeních, ochraně veřejných i soukromých objektů, ale i u Policie ČR, obecní policie a v dalších bezpečnostních složkách.

Jako trenéři a trenérky najdete uplatnění ve sportovních klubech a vzdělávacích institucích, které se orientují na individuální i kolektivní sporty s vyššími výkonnostními cíli. Neztratíte se ale ani v zařízeních naplňujících volný čas pohybovými aktivitami.

Rozhodčí jsou znalostně vybaveni jak na řízení utkání ve vybrané kolektivní hře, tak i na působení ve sportovních organizacích nebo institucích nabízejících sportovní služby, a to zejména na středním manažerském stupni řízení.

„S výběrem fakulty sportovních studií jako svého vysokoškolského studia jsem neváhala dlouho. Setkala jsem se zde s novými přáteli, získala mnoho skvělých zážitků, ať už ze široké nabídky kurzů, tak i z prostředí školy. V neposlední řadě jsem se naučila spoustě dovednostem z oblasti sportu i pedagogiky, které často využívám ve své cestě za profesionální dráhou mezinárodní rozhodčí v plážovém volejbalu. S možností navazujícího studia, učitelství tělesné výchovy a přírodopisu, jsem tedy neváhala ani minutu a už se na něj velice těším.“

Anna Vondráčková Anna Vondráčková
absolventka tělesné výchovy a sportu

„Vystudoval jsem trenérství se zaměřením na biatlon, což mi umožňuje v případě přerušení sportovní kariéry naskočit do nové etapy života jako trenér. Zároveň jsem během bakalářského studia zjistil, že mě studium velmi obohacuje, a proto jsem se přihlásil na navazující magisterské studium kondičního tréninku.“

Michal Krčmář Michal Krčmář
absolvent programu a držitel stříbrné medaile na olympiádě v Pchjongčchangu

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 11. 2023 – 29. 2. 2024)

Podrobnosti k přijímacímu řízení najdete na webových stránkách FSpS MU.

Kritéria hodnocení

Kritérium pro úspěch viz webové stránky FSpS MU

Doporučená literatura

  • HANČOVÁ, Hana a Marie VLKOVÁ. Biologie v kostce. II, Zoologie, biologie člověka. Praha: Fragment, 1998. ISBN 80-7200-111-6. - mimo oblast Systematika živočichů.
  • EMMERT, František. Odmaturuj! ze společenských věd. Brno: Didaktis, 2003. Odmaturuj!. ISBN 80-86285-68-5.
  • FOURNY, Denis. Encyklopedie sportu: svět sportu slovem i obrazem. Praha: Fortuna Print, 2003. ISBN 80-7321-079-7.
  • Pravidla olympijských i neolympijských sportů
  • Obecný přehled o sportu a sportovcích z médií a tisku


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium se specializací

V rámci jednooborového studia se specializací má student možnost prohloubit si vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu, specializaci si vybírá jednu. Název specializace pak bude uveden i na vysokoškolském diplomu.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč možnost věnovat hlavní část studia (120 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (60 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva. Výjimkou jsou programy směřující k profesi učitele, kde jsou oba předměty studia rovnocenné a závěrečnou práci je možné psát v rámci libovolné aprobace.

Kombinace s programy z Přírodovědecké fakulty


Kombinace s programy z Pedagogické fakulty

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Fakulta sportovních studií
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ne
jednooborově se specializací ano
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Tělesná výchova a sport? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Mgr. Radka Nevařilová

Konzultant programu

e‑mail:

Nechcete nic důležitého promeškat?

Napište nám svůj e-mail a my vás budeme newsletterem informovat o důležitých akcích a termínech.

Načítám...

Chcete se na něco zeptat? Kontaktujte nás!


telefon: 549 49 7231
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.