Design informačních služeb

Bakalářské studium v distanční formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Termíny přihlášek Fakultní termíny

Co se naučíte

Design informačních služeb na KISKu je distanční bakalářský profesně orientovaný program. Během studia se naučíte navrhovat informační služby s ohledem na současné globální společenské a environmentální výzvy. Potkáte se současnými i budoucími leadery v oblasti informačních služeb a zkušenosti ze studia budete moci hned aplikovat v praxi v komerčních, neziskových i veřejných službách.

„Zkoumáme a navrhujeme informační služby s ohledem na jejich dopady“

V jednotlivých semestrech se věnujeme oblastem designového myšlení, uživatelského výzkumu, návrhu informačních služeb, řízení a služeb a strategického designu. Propojujeme návrh informačních služeb a technologií s poznatky z oblastí psychologie, sociologie a dalších společenskovědních oblastí. Klademe důraz na kritický přístup, etiku a odpovědnost – využíváme znalosti z oblasti interakčního designu, inkluzivního designu a designu tranzice.

Studium je založené na principech sebeřízeného vzdělávání. Přednášky, videa a materiály ke studiu jsou vám k dispozici neustále. Na průchod semestry nebudete sami: budeme vás podporovat při spolupráci s vašimi kolegy, každým kurzem vás budou provádět lektoři, samozřejmostí je online tutoring a individuální mentoring. Jednou za 14 dní v pátek se uvidíme přes platformu Teams. Jsme první český program, který do výuky plně zapojuje imerzivní virtuální realitu.

„The brand new program is unique in many ways and is designed to provide you with a comprehensive UX/Service design and research foundation which will prepare you for a successful career in UX. We draw heavily from our industry experience, as well as from cutting-edge academic research to make sure that what you learn is useful and 100% applicable in real life.“

Matěj Káninský Matěj Káninský
lektor

„Študovať doporučujem každému kto má záujem tvoriť produkty a služby, ktoré sú nielen “dobré” pre business, ale chápu potreby ľudí a rešpektujú prostredie v ktorom žijeme. Počas štúdia sa študenti oboznámia s celým designovým procesom, a to nielen teoreticky, ale najmä prakticky. Spolupráca s odborníkmi z praxe, podpora mentora počas štúdia a program rešpektuúci individuálne potreby študentov doporučujem všetkým profesionálom, ktorí majú záujem o design a inovácie.“

Michaela Štětiarová Michaela Štětiarová
lektorka

Praxe

Praxe jsou nedílnou součástí studia a jejich rozsah bude nejméně 2 týdny každý semestr, celkem více než 12 týdnů. Realizovány jsou zejména prostřednictvím kurzů Design informačních služeb – projekt I-IV a formou bakalářského projektu. V průběhu studia budou mít studující jak možnost absolvovat stáže formou práce na zadaném projektu, tak formou inovačního projektu ve svém vlastním zaměstnání.

Uplatnění absolventů

Absolventi studijního programu se bez problémů uplatní na nejrůznějších pozicích v oblasti a výzkumu a vývoje služeb:

 • Specialista*ka pro návrh informačních služeb (designer*ka služeb). Pracovní náplní designera služeb je navrhovat služby a jejich jednotlivé prvky (rozhraní) tak, aby byly pro uživatele přístupné, použitelné a užitečné.
 • Specialista*ka pro uživatelský výzkum (UX výzkumník/výzkumnice). Úkolem uživatelského výzkumníka je zkoumat pomocí metod aplikovaného kvalitativního i kvantitativního výzkumu potřeby uživatele, zapojovat uživatele do návrhu informačního produktu pomocí metod participativního výzkumu a testovat použitelnost, přístupnost a užitečnost služeb.
 • Interakční designer*ka navrhuje rozhraní a jednotlivé prvky služby tak, aby usnadnil co nejvíce uživateli interakci se službou či produktem.
 • Product owner / service owner je člen týmu, který vyvíjí službu a jeho úkolem je prioritizovat a řídit proces agilního vývoje informační služby na základě potřeb uživatele.
 • Vedoucí oddělení, team leader, specialista*ka pro VR zážitky… Nezáleží na tom, jak se vaše pozice bude jmenovat. V jakékoliv roli budete vědět, jak využívat designový proces, jak vanrhovat informační služby a využívat přitom ty správné technologie.

Tyto pozice můžete zastávat ve veřejných institucích, v komerčních firmách včetně mezinárodních korporací i v neziskových organizacích. Stejně tak je bude program připravovat i pro kariéru nezávislého profesionála (OSVČ, tzv. na volné noze). S ohledem na tuto pestrost jsou zastoupení mezi lektory a mentory i profesionálové ze všech těchto oblastí.

„Nový online program Design informačních služeb je v československém prostředí něčím naprosto výjimečným. Kombinuje prakticky a projektově orientovanou výuku spolu se zaměřením se na informační služby jak například v tradičnějším prostředí knihoven, tak ve firmách, tak i těmi spojenými s palčivými problémy dneška, ať už jimi jsou klimatické změny nebo chudoba. Studentkám a studentům tak nabízí komplexní kompetenční rámec pro uplatnění jak v komerční, tak veřejné sféře, protože propojuje klasické a efektivní designové přístupy s udržitelností a zaměřením na budoucnost.“

Roman Novotný Roman Novotný
lektor

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 11. 2023 – 29. 2. 2024)

Kritérium pro přijetí ke studiu představují výsledky oborové zkoušky. K výsledkům Národních srovnávacích zkoušek SCIO se na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity nepřihlíží.

E-přihlášky ke studiu podávejte od 1. 11. 2023 do 29. 2. 2024.
Oborové přijímací zkoušky se konají 15. - 21. 4. 2024.
Přesný termín konání zkoušky bude uveden v elektronické pozvánce ke zkoušce, která bude vložena do e-přihlášky. Papírové pozvánky fakulta uchazečům nezasílá.

Test studijních předpokladů (TSP)

Pro přijetí ke studiu tohoto programu není třeba skládat TSP.

Oborová zkouška

Tato zkouška ověřuje znalosti uchazečů v daném oboru. Má dvě části: písemnou část a ústní pohovor.

Základní popis zkoušky:
 1. Písemná část: vložte prosím do e-přihlášky motivační dopis a životopis nebo portfolio prezentující vaše dosavadní zkušenosti. Každý dokument má být v rozsahu 1 - 2 normostrany (1 normostrana = 1800 znaků včetně mezer), možný je i odkaz na veřejně přístupnou webovou prezentaci. Dokumenty vložte ve formátu PDF přímo do vaší e-přihlášky do rubriky Příloha 2. V rubrice zvolte správný typ sbíraného souboru, tj. „Design informačních služeb: Motivační dopis“ a „Design informačních služeb: Životopis nebo portfolio“, a nezapomeňte kliknout na „Uložit“ dole na stránce. Dokumenty vložte nejpozději do 1. 3. 2024.
 2. Ústní pohovor proběhne online. Na pohovoru se potkáte s vyučujícími a budete mít příležitost se také rozhodnout, zda je studium pro vás vhodné. K ústnímu pohovoru budou pozváni uchazeči, kteří prospějí u písemné části přijímací zkoušky, tj. získají 50 či více bodů z maximálního počtu 100 bodů za písemnou část.
 3. Přijetí bez přijímací zkoušky

  Pro přijetí ke studiu tohoto programu není možné prominout přijímací zkoušku.

Kritéria hodnocení

 • Celkový počet bodů za motivační dopis: 50
 • Celkový počet bodů za životopis nebo portfolio: 50
 • Celkový počet bodů za písemnou část přijímací zkoušky: 100
 • Hranice pro prospěch v písemné části přijímací zkoušky: 50 bodů (včetně)
Ústní pohovor: k ústnímu pohovoru budou pozváni uchazeči, kteří prospějí u písemné části přijímací zkoušky, tj. získají 50 či více bodů z maximálního počtu 100 bodů za písemnou část.
 • Celkový počet bodů za ústní pohovor: 100
 • Hranice pro prospěch v ústní zkoušce: 50 bodů (včetně)
Uchazeči budou do konečného pořadí seřazeni na základě bodového hodnocení ústního pohovoru.


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ne
kombinovaná ne
distanční ano
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Chcete vědět víc? Podívejte se na web programu

Web programu

Zajímá vás, jak to chodí na katedře? Podívejte se na její web

Web katedry

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Design informačních služeb? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Mgr. Simona Kramosilová

Konzultant programu

e‑mail:

Nechcete nic důležitého promeškat?

Napište nám svůj e-mail a my vás budeme newsletterem informovat o důležitých akcích a termínech.

Načítám...

Chcete se na něco zeptat? Kontaktujte nás!


telefon: 549 49 7231
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.