Dějiny starověku

"Scientia est potentia"

Podat přihlášku

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2021/2022 (zahájení: jaro 2022)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 11. 2021

Co se naučíte

Hlavními cíli doktorského studijního programu Dějiny starověku je vychovávat vědecké pracovníky v oboru, připravit je tak, aby byli schopní tvořit kvalitní grantové projekty; vytvořit tým společně se zabývající metodologií oboru a spolupracující na řešení aktuálních témat z dějin starověku; podporovat publikační činnost studentů doktorského studia, jejich účast na vědeckých setkáních; zajišťovat pravidelná setkávání se zahraničními odborníky formou přednáškových cyklů, diskusí nebo konzultací; vytvářet dobré podmínky k doplňování vzdělání doktorandů v zahraničí.

Chcete vědět víc?

http://classics.phil.muni.cz/

Uplatnění absolventů

Absolvent doktorského studia Dějin starověku najde uplatnění ve vědeckých ústavech, na vysokých a středních školách, ve státní a veřejné správě, v muzeích, galeriích, v oblasti památkové péče.

Podmínky přijetí

Termín podání přihlášek: 1. srpen – 30. listopad 2021.

Termín dodání podkladů pro přijímací řízení: do 15. prosince 2021.

Podklady pro přijímací řízení:

 • podepsaný životopis;
 • soupis publikační činnosti (pokud existuje);
 • projekt disertační práce, s důrazem na metodologickou stránku zpracování a na výsledky, jichž má být dosaženo, uveden bude povinně seznam pramenů a sekundární literatury;
 • seznam pramenů a moderní literatury, kterou již k navrhovanému tématu prostudovali.
 • Podklady pro přijímací řízení je třeba zaslat elektronicky doc. Jarmile Bednaříkové (jarmilab@phil.muni.cz) a zároveň vložit do e-přihlášky (rubrika "Dokumenty") do 15. 12. 2021. Žádáme uchazeče a uchazečky, aby ve všech přiložených podkladech měli uvedené své celé jméno a číslo přihlášky.

  Přijímací zkouška má formu ústní rozpravy nad projektem disertační práce.

  Upozornění: Doklad o absolvování magisterského studia (úředně ověřenou kopii diplomu, u vzdělání získaného v zahraničí také tzv. nostrifikaci) předloží přijatí uchazeči u zápisu do studia. U přijímacích zkoušek se doklad o absolvování magisterského studia nevyžaduje.

Kritéria hodnocení

Uchazeč může získat max. 100 bodů. Minimální počet bodů pro přijetí do studia je 60. Kandidát je hodnocen v těchto oblastech:

 • Projekt disertační práce (max. 40 bodů);
 • Prostudované prameny a literatura (max. 30 bodů);
 • Přínos dizertační práce (max. 30 bodů).

Termíny

1. 8. – 30. 11. 2021

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština
Oborová rada a oborové komise

Váháte? Máte otázku? Pošlete nám e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Dějiny starověku? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Mgr. et Mgr. Markéta Melounová, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.