Zápis do studia

Informace a pokyny pro nově přijaté studenty

Zápis do doktorského studia pro jarní semestr 2024

Zápis do doktorských studijních programů se bude konat 13. února 2024 v 10:00 hod. v posluchárně C11, budova C, Arna Nováka 1.

Obecné informace k zápisu

Do doktorského studia mohou být zapsáni pouze ti z přijatých uchazečů, kteří již získali magisterské vzdělání a příslušný titul.

Ještě před vlastním zápisem do studia je potřeba, abyste nám v ověřené elektronické kopii dodali své magisterské diplomy anebo originál potvrzení o absolvování magisterského studia.

Diplom/potvrzení o absolutoriu ve formě autorizované konverze vkládejte přímo do svých e-přihlášek do termínu 9. 2. 2024 (absolventi magisterského studia na MU mohou dodat neověřenou kopii diplomu).

V případě, že jste předchozí vzdělání absolvovali na zahraniční vysoké škole, pro zápis do studia budete potřebovat některý z následujících dokladů:

  1. Doklad o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice, získaný podle § 89 a 90 zákona o vysokých školách (tzv. nostrifikace).
  2. Doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v České republice podle jejích mezinárodních závazků rovnocenný bez dalšího úředního postupu (tzv. ekvivalenční dohody se Slovenskou republikou, Maďarskem, Polskou republikou, Republikou Slovinsko a Spolkovou republikou Německo).
  3. Zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání (tzv. fakultní ověření/verifikace).

Detailní informace týkající se ověření podmínky přijetí ke studiu u absolventů zahraničního vysokoškolského vzdělání naleznete zde. V případě nejasností nás kontaktujte na adrese overovani@phil.muni.cz.

Po doložení dokumentů do e-přihlášky a jejich kontrole Studijním oddělením FF MU vám bude do e-přihlášky vloženo Rozhodnutí o přijetí ke studiu a na jeho základě se budete moci do studia zapsat.

Autorizovaná konverze

Co je autorizovaná konverze a kdo ji může provést?

Autorizovaná konverze je proces, který zahrnuje převod dokumentu v papírové podobě do dokumentu v elektronické podobě, ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky. V České republice ji mohou provádět tzv. kontaktní místa veřejné správy, která jsou opatřena modrým logem Czech POINT.

Kontaktními místy veřejné správy jsou notáři, krajské úřady, obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů, ale také zastupitelské úřady (velvyslanectví) v zahraničí. Kontaktní místa provozuje rovněž Česká pošta, Hospodářská komora a také banky, kterým Ministerstvo vnitra udělilo autorizaci. Elektronický konvertovaný dokument si můžete přímo na místě zpravidla nechat nahrát na USB flashdisk, nebo zaslat do datové schránky či do speciální online úschovny.

S autorizovanou konverzí na Slovensku vám mohou pomoci např. tyto stránky.

Jak přesně nahrát autorizovanou konverzi diplomu/potvrzení o absolutoriu do e-přihlášky?

Soubor s autorizovanou konverzí vašeho diplomu nahrajete do sekce Studium, zkoušky a dokumenty. Vstoupíte do ní kliknutím na tlačítko Upravit. Na stránce, která se vám zobrazí, pak naleznete sekci Dokumenty k zápisu. Změnu prosím nezapomeňte uložit:

Bez popisku

Zmocnění k zápisu

K převzetí rozhodnutí a zápisu do studia je možné zmocnit jinou osobu plnou mocí (nemusí být úředně ověřená), z jejíhož obsahu bude patrné oprávnění zmocněnce činit za zmocnitele úkony spojené s převzetím rozhodnutí, přístupových údajů a zápisem ke studiu. Zmocněnec musí být vybaven k převzetí stejně jako uchazeč, přičemž se prokazuje vlastním průkazem totožnosti. Potřebné formuláře najdete v Materiálech pro uchazeče.

Uchazeči se zahraničním vysokoškolským vzděláním

V případě, že jste předchozí vzdělání absolvovali na zahraniční vysoké škole, pro zápis do studia budete potřebovat některý z následujících dokladů:

  1. Doklad o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice, získaný podle § 89 a 90 zákona o vysokých školách (tzv. nostrifikace).
  2. Doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v České republice podle jejích mezinárodních závazků rovnocenný bez dalšího úředního postupu (tzv. ekvivalenční dohody se Slovenskou republikou, Maďarskem, Polskou republikou, Republikou Slovinsko a Spolkovou republikou Německo).
  3. Zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání (tzv. fakultní ověření/verifikace). 

Detailní informace týkající se ověření podmínky přijetí ke studiu u absolventů zahraničního vysokoškolského vzdělání naleznete zde. 

Chcete se na něco zeptat? Kontaktujte nás!


telefon: 549 49 3172
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.