Zápis do studia

Informace a pokyny pro nově přijaté studenty

Zápis do doktorského studia pro podzimní semestr 2020

Zápis do studia se koná ve čtvrtek 10. 9. 2020 v posluchárně B2.13, budova B, 1. podlaží, Arna Nováka 1, Brno.

Vzhledem k aktuální situaci a platným protiepidemickým opatřením zavedeným na naší univerzitě i fakultě k prevenci šíření nákazy COVID-19 se uskuteční zápis ve dvou fázích. Od 10:00 hod. se k zápisu dostaví uchazeči s počátečními písmeny příjmení A–⁠N. Od 11:30 hod. se k zápisu dostaví uchazeči s počátečními písmeny příjmení P–⁠Z.

Zároveň bychom vás chtěli upozornit, abyste při vstupu do areálu použili ochranu úst a nosu.

Obecné informace k zápisu

Do doktorského studia mohou být zapsáni pouze ti z přijatých uchazečů, kteří již získali magisterské vzdělání a příslušný titul.

O přesném termínu zápisu do studia vás budeme informovat dopisem a zde na webu. K zápisu si přineste úředně ověřenou kopii diplomu nebo doklad o ukončení magisterského studia (absolventi magisterského studia na MU mohou dodat neověřenou kopii), platný průkaz totožnosti a psací potřeby.

Je-li doklad o vzdělání vydán v zahraničí a nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, předloží uchazeč při zápisu nostrifikaci vzdělání (neplatí pro absolventy škol sídlících ve Slovenské republice). Podrobnosti o uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace najdete zde.

Zmocnění k zápisu

K převzetí rozhodnutí a zápisu do studia je možné zmocnit jinou osobu plnou mocí (nemusí být úředně ověřená), z jejíhož obsahu bude patrné oprávnění zmocněnce činit za zmocnitele úkony spojené s převzetím rozhodnutí, přístupových údajů a zápisem ke studiu. Zmocněnec musí být vybaven k převzetí stejně jako uchazeč, přičemž se prokazuje vlastním průkazem totožnosti. Potřebné formuláře najdete v Materiálech pro uchazeče.

Oddělení pro přijímací řízení

telefon: 549 49 3475
e‑mail: