Jak se přihlásit

Důležité termíny přijímacího řízení

 • od 1. ledna do 30. dubna / od 1. srpna do 30. listopadu

  Podejte přihlášku

  Přijímací řízení do doktorského studia probíhá na FF MU obvykle dvakrát ročně. Pro zahájení studia v podzimním semestru můžete podat přihlášku od 1. ledna do 30. dubna, pro zahájení studia v jarním semestru pak od 1. srpna do 30. listopadu. Aktuální nabídku najdete v detailních informacích o programech.

  Při podávání elektronické přihlášky (jiná forma podání přihlášky není možná) si zároveň ověříte, jaké jsou podmínky pro přijetí na vybraný program. Kromě všech povinných polí nezapomeňte vyplnit i sekci Doplňující text uchazeče. Zde uveďte zaměření svého magisterského studia (fakultu a název oboru/programu) a téma disertační práce.

  Poplatek za jednu přihlášku na FF MU je 600 Kč.

  PODEJTE PŘIHLÁŠKU

 • do poloviny května / do poloviny prosince

  Dodejte materiály k přijímací zkoušce

  Výčet materiálů uchazeče k přijímací zkoušce (návrh projektu disertační práce, životopis apod.) naleznete u jednotlivých studijních programů.

 • polovina května / polovina prosince

  Čekejte na pozvánku

  Zkontrolujte si v e-přihlášce, zda je kompletní – zaplacená a potvrzená. Pozvánku k přijímacímu pohovoru vám včas zašleme.

 • 2. polovina června / 2. polovina prosince

  Dostavte se ke zkoušce

  Přijímací zkouška do doktorského studia probíhá formou ústního pohovoru. Podrobnosti najdete u nabízených programů.

 • červen a červenec / leden a únor

  Přečtěte si výsledek

  Výsledek přijímací zkoušky zaznamenáme do elektronické přihlášky do sedmi dnů od konání zkoušky. Poté Vám pošleme poštou oznámení o přijetí či nepřijetí ke studiu spolu s pokyny k zápisu do studia.

 • únor / září

  Zapište se ke studiu

  Poté, co obdržíte rozhodnutí o přijetí ke studiu, vám bude doručena také pozvánka k zápisu. Teprve při zápisu se stáváte studentem FF MU.

   

  Pro letošní rok byl stanoven následující termín:
  bude upřesněno

Podejte přihlášku

Chcete se na něco zeptat? Kontaktujte nás!


telefon: 549 49 3172
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.