Jak se přihlásit

Důležité termíny přijímacího řízení

 • od 1. září 2018 do 30. listopadu 2018

  Podejte přihlášku

  Při podávání elektronické přihlášky (jiná forma podání přihlášky není možná) si zároveň ověříte, jaké jsou podmínky pro přijetí na vybraný obor. Kromě všech povinných polí nezapomeňte vyplnit i sekci Doplňující text uchazeče. Zde uveďte zaměření svého magisterského studia (fakultu, studijní program a název oboru) a téma disertační práce.

  Poplatek za jednu přihlášku na FF MU je 600 Kč.

  PODEJTE PŘIHLÁŠKU

 • 17.–21. prosince 2018

  Čekejte na dopis a email

  Zkontrolujte si v e-přihlášce, zda je kompletní – zaplacená a potvrzená. Klasickou poštou vám doručíme pozvánku k přijímacímu pohovoru.

 • 14.–31. ledna 2019

  Dostavte se ke zkoušce

  Přijímací zkouška do doktorského studia probíhá formou ústního pohovoru. Podrobnosti najdete u nabízených oborů. Zde si rovněž můžete ověřit, které podklady je třeba zaslat předem na Oddělení pro přijímací řízení a které musíte přinést s sebou ke zkoušce.

 • leden a únor 2019

  Přečtěte si výsledek

  Výsledky přijímacího pohovoru zaznamenáme do elektronické přihlášky do sedmi dnů od konání zkoušky. Zároveň rozešleme poštou oznámení o přijetí či nepřijetí ke studiu spolu s pokyny k zápisu do studia.

 • únor 2019

  Zapište se ke studiu

  Poté, co obdržíte rozhodnutí o přijetí ke studiu, vám bude doručena také pozvánka k zápisu. Teprve při zápisu se stáváte studentem FF MU.

   

  Pro letošní rok byl stanoven následující termín:

  bude upřesněno v pozvánce

Podejte přihlášku

Oddělení pro přijímací řízení


telefon: 549 49 3475
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.