Classical Philology

Doktorské studium v  prezenční nebo kombinované formě v anglickém jazyce.

Program je možné studovat pouze jednooborově. Studium je zpoplatněno částkou 2 500 EUR za akademický rok.

Co se naučíte

The basic form of Doctoral Studies of Classical Philology is individual, systematic preparation for creative scientific and scholarly work. This scholarly preparation is in the form of obligatory-optional lectures, individual consultations, autonomous preparation, and the reading of assigned original literature, including its interpretations. The concluding part of the doctoral studies is the creation of a dissertation thesis.

Praxe

Chcete vědět víc?

Rules and conditions for creating education plans

The standard length of doctoral studies is 4 years. During this time, the doctoral student needs to acquire a total of 240 credits, 214 of which from obligatory subjects and courses (A-type credits) and the remainder from obligatory-optional subjects and courses (B-type credits).

Based on individually organized education plans, the instruction of doctoral students is realized via philosophical preparation (provided by the Department of Philosophy), scholarly methodological preparation (under the tutelage of a supervisor, once an arrangement is made), linguistic preparation (either at the Masaryk University Language Centre, or, according to the decision of the field-of-study’s committee and the supervisor, in the form of a foreign language report), and scholarly preparation of both a linguistic and literary focus.

During their studies, doctoral students must prepare and give a presentation on a part of their anticipated dissertation thesis at an international scientific conference, workshop, or scholarly seminar, and publish at least one scholarly study (in a foreign language) in a peer-reviewed periodical or magazine.

Among the obligatory-optional subjects there are Special lectures I-IV, assigned by the education plan and chosen by the doctoral student, given the approval of their supervisor.

Uplatnění absolventů

A graduate of the doctoral studies of classical philology is, depending on their subdisciplinary specialization, thoroughly educated in a field of Latin or Greek linguistics, or Roman or Greek literary science, including the historiographical, linguistic, and socio-cultural contexts (based on their interest of choice, for example in the field of ancient philosophy and religion, ancient fine art, Greco-Roman history, comparative linguistics, or comparative literary science). Besides being well-read in ancient Latin or Greek texts, they perfectly understand the theoretical and methodological principles of translation of original ancient Latin or Greek writings. They have deep knowledge of their specialized subject of choice and they are equipped with theoretical and methodological prowess, which they apply during their individual, creative scientific work. They can speak at least one foreign language perfectly and are theoretically well-suited to adopt further modern foreign languages in the context of Europe, especially Romance languages or Modern Greek.

Graduates are capable of independent application in all employments, especially those related to the humanities and demanding individual and critical thinking, mainly at universities or choice high schools (after the possible expansion of teaching capabilities), at scientific institutions, or in the field of media and translation of scholarly literature. They can also find employment in humanities-oriented institutes of the Academy of Science, in archives, libraries, museums, in printing houses, and even in diplomacy and the agencies of the European Union.

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 1. – 30. 4. 2022)

Žádné informace nejsou k dispozici

Školitelé

Studijní program nemá evidovány žádné školitele.

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk angličtina
Oborová rada a oborové komise
Poplatky za studium
Studium v cizích jazycích je zpoplatněné, platba je za akademický rok
2 500 EUR
Více informací

Váháte? Máte otázku? Pošlete nám e-mail na

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.