Získejte financování pro své studentské projekty

16. 9. 2019

Filozofická fakulta nabízí stipendia v rámci Stipendijního programu pro podporu spolkové, kulturní a umělecké činnosti studentů Filozofické fakulty MU. Jeho účelem je podpořit a ocenit mimořádné výkony studentů, které ve výše uvedených oblastech přispívají k rozvoji spolkového života fakulty a k šíření jejího dobrého jména. Podporovanými aktivitami jsou například organizace diskusí a přednášek, pořádání výstav, koncertů a divadelních představení, vydávání studentských časopisů nebo spolková činnost s celofakultním dosahem. O přidělení stipendia rozhoduje děkan na základě návrhu Stipendijní komise Akademického senátu Filozofické fakulty MU.

Termín pro podávání žádostí do 11. kola stipendijního programu: neděle 22. září 2019

Více

Více článků

Přehled všech článků