Optimismus ve vztahu k zdraví podporujícímu a zdraví ohrožujícímu chování

Autoři

DOSEDLOVÁ Jaroslava KLIMUSOVÁ Helena SLOVÁČKOVÁ Zuzana

Rok publikování 2013
Druh Článek ve sborníku
Konference Optimismem ke zdraví? : kognitivní a osobnostní determinanty zdraví podporujícího chování
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Psychologie
Klíčová slova optimism; pessimism; health-related behaviour
Popis Kapitola shrnuje jeden z hlavních výstupů výzkumného projektu Kognitivní determinanty zdraví podporujícího chování (GA ČR 406/09/0611). Teoretická východiska se věnují vztahu optimismu a fyzického zdraví. Cílem empirické části bylo systematizovat jednotlivé prvky zdraví podporujícího chování a ověřit na vzorku českých vysokoškolských studentů (N=1617) vztah prokázaný v USA a některých zemích Evropy: optimismus pojící se s vyšší aktivitou ve vztahu k vlastnímu zdraví a naopak pesimismus korelující s pasivitou. Tento vztah nebyl v rámci našeho výzkumu potvrzen v plné šíři, vyšší míra optimismu predikuje pouze lepší péči o duševní hygienu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.