Město na přelomu antiky a středověku

Autoři

ŠTĚPÁNEK Tomáš

Rok publikování 2016
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Města byla vždy základním civilizačním prvkem. Od prvních proto-urbánních center v době bronzové se vyvíjejí až do podoby dnešních moderních a „chytrých“ měst. Jedním z důležitých období tohoto dlouhého vývoje se stal přelom pozdní antiky a raného středověku. V tomto období podle jednoho názoru klasické antické město se svou monumentální pohanskou architekturou (divadly, amfiteátry, lázněmi, akvadukty, fóry, chrámy) zaniká, zatímco podle druhého názoru se transformuje do středověkého města, kde je důraz kladen na křesťanské stavby, hradby a široké ulice se sloupovím. Tuto proměnu můžeme sledovat nejen pomocí písemných a archeologických pramenů, ale také díky dochovaným ikonografickým vyobrazením na mozaikách a freskách. V tomto příspěvku se zaměřím na pozdně antické mozaiky z Blízkého východu, které realisticky zachycují fyzický a vizuální stav měst v této oblasti v pozdní antice. Tyto městské viněty dokumentují esenciální roli širokých ulic obklopených sloupy pro tehdejší společnost.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.