České země v době napoleonských válek

Autoři

STOKLÁSKOVÁ Zdeňka

Rok publikování 2016
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Napoleonské války byly přelomovým obdobím, zejména z hlediska kumulace obyvatelstva, jež bylo způsobeno vytvořením na svou dobu obrovských armád. Důsledky byly podobné jako u předešlých válečných konfliktů, avšak v podstatně větším rozsahu: nebývalé velké ztráty na životech, epidemie, hladomor a hospodářský kolaps většiny zúčastněných států. Těžištěm kapitoly je pohled z hlediska obyčejných lidí českých zemí, jenž je doposud nejméně zpracován: každodenní útrapy, hygienická a zásobovací situace v ohniscích bojů. Pozornost je věnována zatím velmi málo probádané problematice zeměbrany a postojům k obraně země.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.