Příchozí z temnot : Možnosti a funkce flashbacku v konstrukci vyprávění

Autoři

KOS Martin

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Iluminace : časopis pro teorii, historii a estetiku filmu
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Umění, architektura, kulturní dědictví
Klíčová slova Narrative Poetics; Jan S. Kolár; The Arrival from Darkness; Flashback
Přiložené soubory
Popis Tato analytická studie popisuje možnosti a funkce v použití flashbacku ve filmových dílech Jana Stanislava Kolára, které zasazuje do kontextu filmové výroby v českých zemích do roku 1922. Poznamenává, že v tomto období se flashback stal standardně uplatňovaným postupem, přičemž ale Kolár představuje zcela ojedinělou tendenci při experimentování s jeho využitím v českém prostředí. Příspěvek se primárně zaměřuje na rozsáhlý flashback ve snímku PŘÍCHOZÍ Z TEMNOT jako příklad Kolárovy sofistikované práce s distribucí informací, budováním komplexní sítě vztahů a paralel mezi postavami a tříštěním lineárně vedeného vyprávění. Zároveň se zabývá samotnou vnitřní výstavbou tohoto flashbacku v souvislostech rozpoznávání jeho vývojových fází a poskytování důležitých vodítek pro vývoj příběhu. Dále vysvětluje způsoby využití flashbacků v ostatních Kolárových snímcích: plnění několika různých funkcí nad rámec primárně ilustrativní povahy v DÁMĚ S MALOU NOŽKOU; jako prostředek transformace převzaté látky a výstavby expozice v případě filmů KŘÍŽ U POTOKA a MRTVÍ ŽIJÍ; práce s perspektivou vyprávěné události v OTRÁVENÉM SVĚTLE.
Související projekty: