Kontinuita a změna v dějinách kinematografie

Kód projektu
MUNI/A/1077/2016
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Projekt specifického výzkumu na Ústavu filmu a audiovizuální kultury se zaměřuje na otázky kontinuity a setrvačnosti a na dynamiku změn, a to v rovině produkčních, hospodářských, institucionálních a estetických dějin kinematografie. Studenti bakalářského a magisterského studijního programu se budou podílet na výzkumných seminářích a plnit dílčí výzkumné úkoly, které jim umožní porozumění metodologii oborového výzkumu, studenti doktorského studijního programu budou pak samostatně řešit výzkumné otázky v oblasti dějin filmového stylu (pod garancí Dr. Radomíra Kokeše) a v oblasti dějin produkce a dějin kinematografických institucí (pod garancí Dr. Pavla Skopala). Speciální pozornost bude věnována některým obdobím kulturních a politických změn a přetrvávání procesů "dlouhého trvání", a to zejména období po 1. světové válce (Dr. Kokeš), Protektorátu Čechy a Morava (Dr. Skopal), 60. let 20. století a transformačního období po r. 1989 včetně otázek kulturní politiky a veřejné podpory kinematografie (prof. Jiří Voráč), období normalizace, vlivů digitalizace na filmovou estetiku i distribuci (dr. Jaromír Blažejovský).

Publikace

Počet publikací: 20


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.