Word order of reflexive sě in finite verb phrases in the first edition of the Old Czech Bible translation. Part II

Název česky Slovosled reflexivního se ve frázi vera finita ve staročeské bibli první redakce. Část II
Autoři

KOSEK Pavel NAVRÁTILOVÁ Olga ČECH Radek MAČUTEK Ján

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www http://www.ejournals.eu/Studia-Linguistica/2018/%20Issue-3/
Doi http://dx.doi.org/10.4467/20834624SL.18.017.8853
Klíčová slova enklitikon; clitic third; heavy constituent constraint; vývij češtiny; starší české překlady bible
Popis In second part of the paper, the distribution of clause positions of the reflexive pronoun sě is analyzed statistically. Specifically, the impact of both stylistic factors and the length of the element in the initial position are investigated. The authors also discuss the possible influence of the word order of the Latin pretext (the Vulgate) on the Old Czech translation.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.