Temná stránka generativity : generativita v dospělosti a její vztah k narcismu, Machiavellismu a psychopatii

Autoři

MILLOVÁ Katarína GERANIOSOVÁ Athina

Rok publikování 2019
Druh Článek ve sborníku
Konference Sociálne procesy a osobnosť 2018 : Zborník príspevkov
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www http://www.spao.eu/files/spo-proceedings18.pdf
Klíčová slova generativity; Dark Triad; adulthood
Popis Empirický výzkum se u generativity soustředí spíše na souvislosti s pozitivně vymezenými charakteristikami. Její teoretické zakotvení i omezený výzkum, který se zaměřil na vztah s méně žádoucími oblastmi, však poukazují na jejich významné souvislosti. Cílem našeho výzkumu bylo tedy prozkoumat vztah mezi generativitou a třemi rysy temné triády: narcismem, machiavellismem a psychopatií. Soubor tvořilo 294 dospělých lidí ve věku 25 až 65 let (m = 44,6 let, 174 žen), kteří vyplnili dotazníky týkající se generativního zájmu (LGS) a rysů Temné triády (SD3). Generativita pozitivně korelovala s narcismem a negativně s machiavellismem. Jelikož se muži a ženy lišili v některých zkoumaných charakteristikách (generativitě, machiavellismu a psychopatii), zjišťovaly jsme, zdali se u nich liší vztahy mezi proměnnými. U žen odpovídaly vztahy výsledkům celého souboru, u mužů však generativita neprokázala negativní vztah s machiavellismem, zjistily jsme však pozitivní korelaci s psychopatií. Při srovnání korelačních vztahů mezi generativitou a temnými rysy u mužů a u žen jsme u všech proměnných zjistili významné rozdíly. U mužů narcismus, machiavellismus a psychopatie vysvětlují vyšší podíl variability generativního zájmu než u žen.