The reform that never happened : The final proposal for education reform before the fall of communism in Czechoslovakia

Logo poskytovatele
Název česky Reforma, která se neuskutečnila : Poslední návrh reformy školství před pádem komunismu v Československu
Autoři

POLOUČEK Oto ZOUNEK Jiří

Rok publikování 2021
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Na základě studia archivních pramenů představí příspěvek témata, problémy a návrhy vzešlé z debat o problémech výchovně-vzdělávací soustavy na konci 80. let v tehdejším Československu. Sledování debat z období sklonku vlády KSČ může posloužit jak jedno z východisek k dalšímu studiu a pochopení post-socialistické transformace základních škol, kterou se autoři studie zabývají v aktuálně řešeném projektu Post-socialist Transformation of Czech Primary Schools – Processes, Stories, Dilemmas (supported by the Czech Science Foundation; grant no. 20-11275S).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.