Promýšlet Evropu dvacátého století : Kontinent (ne)svobody

Autoři

MAKO Michal RICHTÁRIKOVÁ Tereza VARAĎA Ondřej LEXA Lukáš MÁŠA Pavel MARŠA Jakub HROMEK Martin ČERMINOVÁ Jana KRUTÍLKOVÁ Hana HASIL Stanislav BAKEŠ Ondřej PUČÁLKOVÁ Ester POKORNÁ KORYTAROVÁ Lenka SOBOTKA Jaromír

Rok publikování 2021
Druh Uspořádání konference
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Osmý ročník konference Promýšlet Evropu dvacátého století, který proběhl ve dnech 8. a 9. listopadu 2021, byl zasvěcen tématu svobody. V rámci našeho dvoudenního setkání jsme se pokusili zachytit fenomén svobody z různých úhlů pohledu a pátrali jsme po odpovědích na otázky: Co si různí jedinci, skupiny, hnutí či státy představovali pod pojmem (ne)svoboda? Jak lidé o svobodu přicházeli? Jakými prostředky o ni bojovali a co byli ochotni pro její získání obětovat? Naplnila dosažená svoboda očekávání nebo se ukázala jen jako iluze, popřípadě mezistupeň? Jaké byly její limity nebo z ní vyplývající závazky? Bylo možné zabývat se skutečně velkým spektrem témat. Od analýzy projevů (ne)svobody pohybu, myšlení a slova, svědomí, shromažďování, vzdělávání, volby povolání, vyznání, sebevyjádření, sebeurčení či podnikání až po nastínění pojetí osobní, etnické, kulturní, sexuální, genderové nebo vnější a vnitřní (ne)svobody. Všechny formy (ne)svobody bylo možné vnímat jako nástroj konfliktu mezi stanovenou normalitou a abnormalitou nebo jako prostředek konfliktu obecně; svobodu také jako dar, výzvu nebo předpoklad naplněného života. Při řešení této problematiky bylo možné využít různé přístupy a teoretické koncepty. Nebránili jsme se interdisciplinaritě. Příspěvky měly být zaměřeny jak na širší ideové jevy, tak i na konkrétní události. Cílem výstupu však nemělo být detailní zaobírání se úzce specifickými či regionálními tématy, ale naopak vystihnutí mezinárodního významu, či alespoň širšího kontextu a srovnání. Kladli jsme důraz na obecnější souvislosti - interpretovat příčiny, účel a následný dopad sledovaných jevů. Časově jsme se zaměřili na období mezi počátkem 20. století a rozpadem východního bloku.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.