Každodenní život venkovských základních škol na jižní Moravě během postsocialistické transformace

Logo poskytovatele
Autoři

POLOUČEK Oto ZOUNEK Jiří

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Národopisný věstník
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www Elektronická verze
Klíčová slova Oral history; everyday life; post-socialist transformation; Czechoslovakia; elementary school; rural areas
Přiložené soubory
Popis Politické změny po sametové revoluci roku 1989 v Československu zásadně ovlivnily život společnosti včetně podoby vzdělávání. Bylo upuštěno od socialistické koncepce jednotné školy v souvislosti s celkovou touhou po decentralizaci a deregulaci struktur vzniklých během období státního socialismu. Bezprostřední dopad na život škol se však může lokálně lišit a být ovlivněn charakterem prostředí. Studie se zaměřuje na souvislosti dopadů těchto změn na každodenní život základních škol na jihomoravském venkově, přičemž sleduje lokální specifika na základě analýzy školních kronik a vzpomínek učitelů, kteří období transformace na venkovských školách prožili. Zaměřuje se přitom zejména na personální změny, proměnu vztahu školy a obce a dynamiku vlivu dlouhodobých procesů modernizace a politických změn na život školy.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.