Informace o projektu
Inovace uměnovědných studijních oborů na Filozofické fakultě MU

Logo poskytovatele

Projekt se zaměřuje na zvýšení konkurenceschopnosti budoucích absolventů bakalářských, magisterských a doktorských uměnovědných oborů realizovaných na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity (studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury). V rámci projektu dojde ke strukturálním i obsahovým změnám ve výuce, budou inovovány kurzy, připraveny nové studijní publikace, e-learning, realizovány budou domácí i zahraniční exkurze, studentské konference a intenzívní modulová výuka. Studium bude dále rozšířeno o nabídku kolokvií, speciálních kurzů a vícedenních diskusních fór s pedagogy ze zahraničních univerzit. Bude také rozšiřováno zázemí pro studium: vybavení knihovny o počítače a další technologie, nove knihy a zahraniční odborné časopisy a on-line databáze.

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.