Vývoj a realizace národní monitorovací sítě pro dlouhodobé sledování obsahu perzistentních organických polutantů ve volném ovzduší České republiky metodou pasivního vzorkování (MONETPOP)

Projekt nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.

Kód projektu
TB010MZP057
Období řešení
1/2013 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Cílem projektu je realizace národní monitorovací sítě pro dlouhodobé sledování perzistentních polutantů (dále POPs) ve volném ovzduší v ČR metodou pasivního vzorkování. Tato monitorovací síť bude v souladu s požadavky zadavatele poskytovat data, vhodná pro hodnocení prostorových a časových trendů výskytu POPs v ovzduší ČR.

Publikace

Počet publikací: 5