Informace o projektu
Čeština v jednotě synchronie a diachronie - 2015

Kód projektu
MUNI/A/1165/2014
Období řešení
1/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Projekt Čeština v jednotě synchronie a diachronie - 2015 bude pokračovat v zapojení studentů magisterského a doktorského studia oboru český jazyk do synchronního i diachronního výzkumu češtiny. Podpora bude zaměřena na ty, kteří v minulém roce (2014) prokázali dobré výsledky (publikovali dílčí výsledky své práce, vystoupili na odborných vědeckých konferencích). Pod vedením prof. P. Karlíka, dr. M. Zikové, dr. P. Cahy (synchronní výzkum), prof. J. Pleskalové (diachronní výzkum) a doc. K. Osolsobě (korpusová lingvistika) budou do řešení projektu zapojeni studenti doktorského studia, jejich vedoucí a ve funkci konzultantů podle potřeby i ostatní členové Ústavu českého jazyka FF MU a externí pracovníci. Diachronní výzkum bude pokračovat v návaznosti na dříve ukončené projekty (výzkum staré a střední češtiny a její grafiky). Synchronní výzkum bude zaměřen na ty oblasti, které souvisejí s tématy doktorských prací jednotlivých studentů. Budou inovovány doktorandské semináře pod vedením dr. P. Cahy a dr. M. Zikové. Výzkum na poli korpusové lingvistiky se zaměří na podporu studentů magisterského studia. Výsledky výzkumu učitelů i studentů budou prezentovány na Dnu otevřených dveří, na konferencích doma i v zahraničí a v periodikách. Snahou projektu je zapojit nejen doktorské studenty, ale také nadané studenty magisterského studia, s cílem podpořit jejich zájem o doktorské studium a poskytnout jim prostor k nabývání dovedností a zkušeností potřebných pro úspěšné zvládnutí doktorského studia.

Publikace

Počet publikací: 25


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.