Informace o projektu
Výzvy současné filozofie

Kód projektu
MUNI/A/0837/2016
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Projekt se zaměří na některé problémy současné filozofie, např. na analýzu a interpretaci různých podob přístupů k racionalitě v různých oblastech lidské aktivity – ve vědě, morálce, umění – s cílem podpořit publikační aktivitu doktorských studentů a jejich zapojení do výzkumné činnosti katedry filozofie. Výzkum by měl ukázat proměny epistemologických, historickofilozofických, axiologických a dalších témat soudobé filozofické diskuse. Pozornost bude věnována oběma hlavním proudům soudobé filozofie – analytické filozofii i filozofii kontinentální, a to jak z hlediska systémového, tak historickofilozofického.

Publikace

Počet publikací: 65


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.