Projekt Mezinárodní hudebněvědná kolokvia Brno 2017–2020

Kód projektu
7317092326 6/4H
Období řešení
6/2017 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Magistrát města Brno
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Mezinárodní hudebněvědná kolokvia Brno se konala od roku 1966 jako součást brněnského Mezinárodního hudebního festivalu a jako jediná pravidelně pořádaná oborová mezinárodní konference v České republice. Organizačně zajištěná Ústavem hudební vědy FF MU by se kolokvia měla konat i nadále.
V současné době se v souvislosti se změnami původního festivalového konceptu a dvouletou periodicitou festivalu Moravský podzim uvolnila přímá vazba na festival a jeho pořadatele, avšak Ústav hudební vědy FF MU kolokvium stále organizuje v termínové i do možné míry obsahové korelaci s festivaly Moravský podzim a Janáček Brno. V odborné sféře má MHK zásadní význam na evropské úrovni.
Ve druhé dekádě 2. tisíciletí se ustálil model pravidelného střídání odborných kolokvií věnovaných starší a novější hudební kultuře.
52. MHK (2017) je věnováno kontextu šíření italského repertoáru do zaalpského prostoru v 17. a 18. století (Italian music invading across the Alps during the 17th and 18th centuries). Vychází do velké míry ze specifické hudební minulosti města Brna a Moravy; v rámci kolokvia budou představeny dosud neznámé soupisy italských hudebnin a další prameny. Předpokládaný počet aktivních účastníků je cca 30, z toho nejméně 15 zahraničních hostů.
Přibližná témata dalších MHK:
2018 Code, Coding, Computing and Music
2019 Monophony and Polyphony in the Liturgical Music of the 15th and 16th centuries II
2020 Vision and Re vision in Music
MHK má v současné době unikátní pozici tradičního oborového setkání s velkým mezinárodním ohlasem. Obdobná pravidelně pořádaná kolokvia spojená s jednou institucí a lokalitou jsou v evropském kontextu velmi vzácná. Ústavu hudební vědy se dlouhodobě daří zajišťovat kolokvium po organizační i obsahové stránce: pravidelné konání tematických kolokvií umožňuje v současné době ojediněle koordinované setkávání mezinárodní muzikologické obce. Příspěvky z kolokvií vycházejí v anglickém a německém jazyce v recenzovaném periodiku Musicologica Brunensia, viz http://www.phil.muni.cz/wff/home/publikace/casopisy/musicologica-brunensia

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.