Grafika ve střední Evropě jako prostředek uměleckého vyjádření a komunikace (GEKU)

Kód projektu
MUNI/A/1338/2020
Období řešení
1/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

S rozvojem grafiky jako média se postupně, zejména od 16. století, začaly proměňovat její funkce a role, jaké měla nejen mezi uměleckými prostředky, ale také v souvislosti s odezvou konkrétních recipientů. Předložený projekt zkoumá v rámci participace tří řešitelů právě rozdílné aspekty role a významu grafiky v různých časových obdobích, a to od 2. čtvrtiny 17. až do konce 18. století. Dílčí témata jsou sice odlišná, přesto se však vhodně doplňují a vytváří pestrý rámec pro sledování významu grafiky v přenosu výtvarných forem a vzorů, náboženského života a spirituality a v neposlední řadě jako samostatného uměleckého vyjádření. Každý z řešitelů bude zodpovídat za dílčí segment výzkumu, který současně koreluje s jeho odborným zaměřením a tématem jeho disertační práce.
Veronika Řezníčková – Role grafických předloh pro výzdobu sakrálních prostor aristokratických sídel na Moravě v 1. polovině 17. století
Martin Deutsch – Grafika v náboženské praxi a spiritualitě (nejen) brněnských jezuitů
Adéla Šenková – Autorská grafika na vídeňské Akademii výtvarných umění v 18. století jako způsob uměleckého projevu

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.