Informace o projektu
Výstupy učení v kontextu faktorů vzdělávacích institucí (VUFVI)

Projekt je koncipován jako obsahová a metodologická podpora výzkumných aktivit studentů doktorského studia programu Pedagogické vědy na Ústavu pedagogických věd FF MU. V centru pozornosti podporovaných doktorských výzkumů jsou procesy učení a to primárně ve vzdělávacích institucích. Zahrnutá šetření spojuje široký teoretický rámec, v němž jsou konceptualizovány rozmanité faktory přispívají k vysvětlení variability různých výstupů učení ve školním prostředí. Analyzovány jsou tak komunikační a didaktické aspekty výuky, charakteristiky učitelů i žáků nebo faktory spojené s vedením a kulturou školy. Stranou přirozeně nezůstávají samotní žáci a jejich rodinný či vrstevnický kontext. Studentské výzkumy zastřešené v tomto rámci dále profilují obor, šetření mají význam pro vzdělávací praxi i politiku, stejně jako pro rozvoj metodologie výzkumu pedagogických věd.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.