HR Award – Dokumenty byly odeslány Evropské komisi

7. 12. 2020

Bez popisku

Celoroční úsilí členů Expertního týmu, Pracovní skupiny, Dohlížecí komise a dalších zapojených kolegů směřující k získání HR Award pro naši fakultu jsme v samém závěru listopadu završili odesláním klíčových dokumentů Evropské komisi k posouzení.

Prvním z dokumentů je Gap analýza, která na základě dotazníkového šetření, jednání Pracovní skupiny a konzultací s odborníky identifikuje slabá místa v naplňování principů Charty a Kodexu v rámci jejich čtyř oblastí (etické a profesní aspekty, nábor a výběr, pracovní podmínky a sociální zabezpečení, vzdělávání a rozvoj). Na jejím základě pak vznikl druhý klíčový dokument – Akční plán, který navrhuje konkrétní opatření pro zlepšení identifikovaných slabin, a časový harmonogram pro jejich realizaci.

Podobu dokumentů jsme v průběhu jejich zpracování diskutovali také s vedoucími pracovišť, na zasedání Akademického senátu FF MU a na jednáních Dohlížecí komise. Jejich finální verze pak před odesláním schválila Dohlížecí komise HR Award FF MU.

V období čtyř týdnů obdržíme od Evropské komise zpětnou vazbu s ohledem na administrativní správnost dokumentů a nejpozději do konce března 2021 celkovou zprávu o výsledku posouzení hodnotitelů. Uspějeme-li, získáme ocenění HR Excellence in Research (zkráceně HR Award).

Děkujeme všem kolegům, kteří se zapojili do příprav Gap analýzy a Akčního plánu, věnovali nám svůj čas a poskytovali cenné podněty, návrhy, připomínky a další podporu HR Award.

Váš HR Award tým

Zjistěte více o HR Award

Bez popisku

Tyto aktivity jsou podpořeny z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu „Rozvoj lidských zdrojů a dalších strategických oblastí pro podporu výzkumu na MU (HR4MUII)“, reg.č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014703.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.