HR Award – Relevantní interní komunikace bude na fakultě probíhat také v angličtině

V posledí době se tak děje stále více, nově je však používání angličtiny stanoveno také fakultním pokynem. Splnili jsme tím další krok Akčního plánu.

20. 12. 2021

Bez popisku

Jedním z hlavních cílů projektu HR Award je vytvořit na fakultě výzkumné prostředí atraktivní pro špičkové zahraniční výzkumníky, což se neobejde bez toho, aby se tito výzkumníci na fakultě domluvili a aby se k nim veškeré relevantní informace dostaly také v angličtině. Do interní fakultní komunikace tak stále více proniká dvojjazyčnost: přeloženy byly fakultní předpisy, anglickým překladem jsou již nějakou dobu opatřovány také zápisy z porad vedení a kolegia a hromadné e-maily děkanátu a ve dvou jazykových mutacích vychází rovněž fakultní newsletter. Nově nyní vznikl Pokyn FF MU č. 2/2021, který používání angličtiny v relevantní interní komunikaci zakotvuje také formálně.

Již jsme tak naplnili značnou část bodu 16 Akčního plánu. Zbývá ještě doplnění anglických mutací webů děkanátních pracovišť, které je v plánu dokončit do poloviny roku 2023.

Pro děkanátní pracovníky a pracovnice, kterých se rozšíření komunikace o angličtinu dotýká nejvíce, je připravena podpora v podobě jazykových kurzů a také pro ně byly zakoupeny licence na renomovaný překladač DeepL a nástroj pro kontrolu anglického pravopisu a stylu Grammarly. Překlady rozsáhlejších textů, pravních dokumentů a webu budou zajišťovány u externí překladatelské agentury. Více k podpoře překladu naleznete zde.

Přečtěte si pokyn Zjistěte více o HR Award

Bez popisku

Tyto aktivity jsou podpořeny z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu „Rozvoj lidských zdrojů a dalších strategických oblastí pro podporu výzkumu na MU (HR4MUII)“, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014703.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.