HR Award – Výsledky Dotazníkového šetření HR Award pro doktorské studující FF MU 2021

Přečtěte si souhrn nejdůležitějších zjištění v analytické zprávě.

4. 11. 2021

Bez popisku

Evropská charta pro výzkumné pracovníky a Kodex chování pro přijímání výzkumných pracovníků věnuje zvláštní pozornost začínajícím vědcům a vědkyním, tedy především doktorským studujícím. Z tohoto důvodu proběhlo v roce 2021 další dotazníkové šetření HR Award, tentokrát zaměřené na zjištění naplňování principů HR Award mezi doktorskými studujícími na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity.

Oslovili jsme bezmála 600 doktorských studujících naší fakulty, aby se s námi podělili o svůj pohled na podmínky studia a práce na naší fakultě, a to pomocí anonymního online dotazníku. Děkujeme všem doktorandům a doktorandkám, kteří a které se rozhodli využít příležitosti ovlivnit svým názorem budoucí podobu doktorského studia na naší fakultě a vyplnili dotazník.

Výsledky dotazníkového šetření byly zpracovány v Analytické zprávě, předkládající souhrn nejdůležitějších zjištění.

Přečtěte si zprávu Zjistěte více o HR Award

Bez popisku

Tyto aktivity jsou podpořeny z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu „Rozvoj lidských zdrojů a dalších strategických oblastí pro podporu výzkumu na MU (HR4MUII)“, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014703.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.