Humanitní vědy a média: Workshopy pro rok 2021

Cyklus workshopů pro správce webů a sociálních sítí fakultních pracovišť pokračuje i v tomto roce. Nabídne hlubší pohled do uživatelského výzkumu a školení komunikace výsledků vědy v digitálních médiích.

1. 6. 2021

Porozumění uživatelům webů skrze uživatelský výzkum (House of Řezáč)

Workshop zaměřený na správce webů fakultních pracovišť volně naváže na online semináře, které proběhly v podzimním semestru 2020. Lektoři z House of Řezáč se společně s účastníky zaměří na:

  • rozvoj jejich webu v posledním půlroce,
  • stanovení cílových skupin uživatelů webu,
  • formulace záměru uživatelského výzkumu,
  • metody výzkumu použitelné pro fakultní weby,
  • vedení výzkumného rozhovoru,
  • online dotazníky,
  • analýzu dat.

Termíny konání

  • 15. června 2021, 9:00–12:00 hod.: Workshop pro adminy webových stránek I. 
  • 21. června 2021, 9:00–12:00 hod.: Workshop pro adminy webových stránek II. 
  • 28. června 2021, 9:00–12:00 hod.: Workshop pro adminy webových stránek III.

Workshopy proběhnou online v aplikaci Zoom. Účast na všech třech navazujících workshopech není podmínkou, přesto ji vřele doporučujeme. Případně prosím nominujte svého zástupce/zástupkyni ze svého pracoviště.

Maximální počet účastníků: 24

Přihlaste se zde

Komunikace výsledků vědy a výzkumu v digitálních médiích (ScienceCom Agency)

Obě školení doplňuje samostatný metodický manuál, který bude dodán do konce června, aby se s ním zájemci o školení mohli včas seznámit. První školení bude sloužit jako všeobecný úvod do problematiky, zatímco druhé se bude více zaměřovat na prohloubení znalostí a bude v něm také věnována větší pozornost specifickým problémům, které účastníci přinesou.

Maximální počet účastníků: 10

První školení: Komunikace výsledků vědy a výzkumu v digitálních médiích

Toto školení je určené pro PR pracovníky a výzkumníky, kteří si chtějí zvýšit kompetence ve vědecké komunikaci. Školení se skládá z následujících částí: úvodu do problematiky vědecké komunikace, a představení platforem jako Twitter, Reddit, Wikipedie a scientometrické metody altmetriky a jejich možností pro vědeckou komunikaci. Jako podklad pro školení slouží metodický manuál, který bude účastníkům před školením zaslán. Důležitou částí školení budou odpovědi na konkrétní dotazy účastníků školení. Přípravu metodického manuálu zajišťuje agentura Sciencecom Agency.

Termín konání: 24. září 2021

Druhé školení: Specifika komunikace výsledků vědy a výzkumu v digitálních médiích

Toto školení je určené pro PR pracovníky a výzkumníky, kteří si chtějí zvýšit kompetence ve vědecké komunikaci. Druhé školení tematicky navazuje na první Komunikace výsledků vědy a výzkumu v digitálních médiích. Budou na něm podrobněji probírány tematické oblasti z prvního školení, tedy specifika akademické komunikace na Twitteru, Redditu či Wikipedii a altmetrické analýzy. Větší pozornost bude věnována internacionalizaci komunikace. Hlavní část školení se bude zaměřovat na řešení specifických problémů, které pracovníci FF MU řeší při své komunikaci a aplikaci poznatků z prvního školení a metodického materiálu do praxe.

Termín konání: 15. října 2021

Přihlaste se zde


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.