Aktualizace opatření FF MU v souvislosti s šířením koronaviru ke dni 20. 4. 2020

21. 4. 2020

Vstup do fakultních prostor

Nová úprava umožňuje studentům posledních ročníků při splnění podmínek mimořádného opatření vstupovat na fakultu za účelem individuálních konzultací, zkoušek, vyzvednutí literatury z knihovny apod. Filozofická fakulta je co do počtu studentů zdaleka největší fakultou MU a nová úprava, pakliže bychom ji se vším ihned přijali, se může týkat téměř 1300 studentů bakalářského, magisterského a doktorského studia. To by při stále ještě kritické pandemické situaci mohlo znamenat poměrně vysoké riziko zbytečných problémů, a to i za situace, kdy na fakultě samozřejmě plníme veškeré hygienické a další předpisy.

Apelujeme na vás proto, abyste na fakultu přicházeli jen ze skutečně mimořádně naléhavých důvodů, a to zatím jen na konzultace po předchozí domluvě s učitelem a při splnění dalších požadavků. Stále totiž platí hygienická pravidla a omezení spojená s mimořádnou epidemiologickou situací a je třeba je dodržovat. Připravte se také na skutečnost, že při vstupu na fakultu a v průběhu pohybu v jejích prostorách po vás bude vyžadováno doložení čestného prohlášení v ISu o tom, že nejste v karanténě a nemáte příznaky nemoci COVID-19 (na vrátnici, případně tam, kde nemáme vrátnice, přímo od učitelů).

Rozšířené služby fakultní knihovny

Rozšířili jsme služby fakultní knihovny, která je nyní připravena vám vydávat předem objednanou literaturu skrze „okénko“ v Čítárně na ulici Arna Nováka, tedy bez nutnosti na fakultu vstupovat. Detaily vám brzy zašle vedoucí knihovny.

Převzato z dopisu děkana FF MU ze dne 20. 4. 2020. 

Všechny informace


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.