Fakultní úspěchy v soutěžích GA MU a TA ČR

9. 3. 2018

GA MU

Grantová agentura MU vybrala v letošním roce k financování v kategorii G (mezioborové výzkumné projekty) celkem čtyři soutěžní návrhy. Jedním z nich je i projekt Economic Decision-Making: Hormonal Determinants and Ritualized Behavior (hlavní řešitel: dr. Tommaso Reggiani a jeho tým z MUELL ESF MU), na kterém se bude podílet CEITEC, LEVYNA (Laboratoř pro experimentální výzkum náboženství) a výzkumná infrastruktura HUME lab FF MU. Gratulujeme.

TA ČR ÉTA – 1. veřejná soutěž

V programu ÉTA Technologické agentury ČR, který je zaměřen na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, získala Masarykova univerzita celkem 15 projektů. Filozofická fakulta MU bude partnerem pro čtyři z nich. Všem řešitelům blahopřejeme!

Výsledky veřejné soutěže

Podpořeny byly následující projekty se spoluúčastí FF MU:

Možnosti tvorby komunitní genealogické databáze se sémantickou informací a zahrnutou neurčitostí
– za FF MU Mgr. Stanislav Bárta, Ph.D. (ÚPVH)

Cílem projektu je vytvořit systém, do kterého by uživatelé mohli zadávat údaje ze serielních pramenů (matriky, pozemkové knihy aj.) a výsledky sdílet, opravovat a doplňovat. Systém umožní také co nejpřesnější generování rodokmenů či dalších dat pro historicko-statistický a demografický výzkum.

Strategické nástroje pro utváření bezbariérového prostoru města
– za FF MU PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá, Ph.D. (KISK)

Projekt poskytne dva propojené balíky strategických nástrojů pro management odstraňování bariér veřejného prostoru města: nástroje pro systémové rozhodování (specializované mapy, seznam priorit, akční plán postupného odstraňování bariér a další) spolu s nástroji usnadňujícími komunikaci, archivaci a prezentaci bezbariérových realizací.

Adaptabilní mobilní aplikace k výuce češtiny pro cizince
– za FF MU Mgr. Dana Hlaváčková, Ph.D. (ÚČJ)

Projekt je zaměřen na tvorbu mobilní aplikace pro výuku a procvičování češtiny pro cizince (úroveň A0, A1, A2) formou m-learningu. Součástí aplikace budou modul pro nácvik správné české výslovnosti, cvičení z pravopisu, gramatiky a slovní zásoby a cvičení orientovaná na posílení kompetencí uživatele v poslechu, čtení a psaní. Inovace spočívá ve využití strojového učení založeného na postupném sběru dat při průběžných aktualizacích prototypu.

Expats v Jihomoravském kraji: pobyt a potřeby
za FF MU Mgr. Michaela Ondrašinová, Ph.D., Mgr. Milan Fujda, Ph.D. (Ústav religionistiky)

Výzkum se zabývá analýzou faktorů, které motivují vysoce kvalifikované cizince (tzv. expats) přicházet za prací do Jihomoravského kraje. Bude sledovat jejich potřeby a možnosti jejich naplnění či překážky a bariéry, jež těmto cizincům brání setrvat zde dlouhodobě. V závěru umožní formulovat doporučení, jaké podmínky a služby je potřeba pro cílovou skupinu vytvořit.

Více článků

Přehled všech článků