FILOVER na scéně

1. 3. 2019

Projekt FILOVER si klade za cíl zprostředkovávat širokému publiku populárně-naučné přednášky odborníků z různých oborů Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Přednášky jsou určené odborné i laické veřejnosti, jak ostatně napovídá i označení FILOVER  „Filozofická veřejnost“. Účelem projektu je přístupnou formou popularizovat témata řešená v rámci fakulty a zpřístupnit je povědomí většího okruhu lidí.

Pro jarní semestr je připraven cyklus „Anglisticko-religionistické jaro 2019“, v němž vystoupí odborníci z anglistiky, amerikanistiky a religionistiky. V následujících semestrech budou témata rozšířena na další obory filozofické fakulty. Přednášky se konají každé liché úterý (počínaje 26. 2.) od 18:00 v prostorách prosklené čítárny v přízemí nově zrekonstruované budovy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, která je přístupná přímo z ulice Arna Nováka.

Přijďte se na fakultu podívat a poslechnout si, co vás zajímá. Vstup na přednášky je zdarma. Pro více informací navštivte facebookové stránky a web.

Více článků

Přehled všech článků