Filozofická fakulta posiluje spolupráci s Ukrajinou

18. 5. 2017 Halyna Myronova

Vedení FF MU a zástupci Ústavu slavistiky FF MU se 3. května setkali v prostorách fakulty s ukrajinskou delegací v rámci diplomatické návštěvy.

Součástí delegace, kterou vedl mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Ukrajiny v České republice Jevhenij Perebyjnis, byl kromě velvyslancových poradců Valerije Koroma a Ostapa Lukjančuka také konzul Ukrajiny v Brně Ivan Cholostenko. Česká strana byla na setkání zastoupena proděkanem pro zahraniční vztahy Filozofické fakulty MU doc. Tomášem Pospíšilem, zástupcem vedoucího Ústavu slavistiky doc. Jiřím Gazdou, vedoucí oddělení ukrajinistiky Ústavu slavistiky doc. Halynou Myronovou, doktorandy a studenty ukrajinistiky a dalšími pracovníky.

Proděkan Pospíšil seznámil ukrajinské hosty se strukturou fakulty a jejím postavením uvnitř univerzity a připomněl existující smlouvy uzavřené mezi vysokými školami Ukrajiny a FF MU (dlouholeté smlouvy s univerzitami v Kyjevě a Lvově a nedávno podepsané smlouvy s univerzitami v Ivano-Frankovsku a Ostrohu). Zmínil se také o aktivitách a záměrech fakulty v oblasti internacionalizace výuky a s tím spojenými novými možnostmi spolupráce s ukrajinskou stranou.

Velvyslanec Perebyjnis informoval ve svém proslovu o záměrech a plánovaných aktivitách své práce a perspektivě rozvoje vztahů mezi Ukrajinou a ČR v různých odvětví vědy, ekonomiky a politiky v nové politické situaci. Projevil zájem o zachování a možnosti posílení pozice ukrajinistiky jako studijního oboru na FF MU, včetně konkrétních oblastí činnosti oddělení ukrajinistiky. Vyslovil rovněž uznání za to, že na rozdíl od jiných pracovišť v ČR FF MU již více něž dvě desetiletí zajišťuje výuku ukrajinského jazyka a literatury ve všech typech studia: bakalářském, magisterském i doktorandském, což je důkazem jeho pevného postavení v prostředí fakulty i univerzity. Pan velvyslanec ujistil českou stranu o všestranné podpoře aktivit zaměřených na další propagaci Ukrajiny a ukrajinistiky na FF MU.

V neformální, přátelské a otevřené diskusi dále vystoupili doc. Myronova, doc. Gazda, dr. Kalina, dr. Juříčková a Mgr. Reutová.

Důležitou součástí setkání byla též prezentace studijního oboru ukrajinistiky, kterou na závěr představila doktorandka Ústavu slavistiky K. Kuzněcová.

Více článků

Přehled všech článků