Fonografie fakulty

30. 6. 2018

Hodinová zvuková stopa zachycující zvuky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity s využitím metody terénního nahrávání (field recordings). Nahrávání a zpracování zvuků, ruchů a celkové atmosféry fakulty realizovali studenti oboru Teorie interaktivních médií v kurzu Metody studia audiokultur: teorie a praxe pod vedením Filipa Johánka. Jedná se o pokus reflektovat specifika zdejšího soundscape, ve kterém se každodenně setkávají studentky a studenti, vyučující, zaměstnankyně a zaměstnanci školy. Hlavním cílem je umožnit posluchačům pocítit zvukovou atmosféru života na fakultě.

Fonografie neboli terénní nahrávání (field recordings) je termín označující proces, při kterém je zvuk snímán záznamovou technikou (mikrofonem a nahrávacím zařízením) za účelem jeho uchování a případného pozdějšího zpracování. Jedná se o praxi, jejíž základ vychází z několika přístupů ke snímání audiomateriálu: ze zaznamenávání zvuku při filmovém natáčení a z etnografického/etnomuzikologického terénního výzkumu a praxe sběru zvukového materiálu, spojených s hudebním či zvukovým uměním (italský futurismus v hudbě, francouzská škola konkrétní hudby, sound art).

Na vzniku nahrávky se podíleli:

Terénní nahrávky: Zuzana Bachorecová, Petr Baueršíma, Barbora Feníková, Jaroslav Havelka, Petr Eric Hofmann, Zora Jandlová, Filip Johánek, Jakub Jurčaga, Klára Kacířová, Daniel Kobielusz, Vojtěch Kozlíček, Jan Kučera, Valeriya Lazareva, Ladislav Mirvald, Peter Rajčan, Ján Solčáni, Ivona Solčániová, Jakub Strezenicky, Renata Václavíková, Alica Volfová, Radek Zatloukal

Technická spolupráce: Ladislav Mirvald, Ján Solčáni

Editace, mix: Filip Johánek, Jan Kučera, Valeriya Lazareva

Master: Filip Johánek

Fotografie: Jakub Jurčaga

Poděkování: Filip Cenek, Jana Horáková, Jakub Jurčaga, Ivo Jurtík, Ladislav Mirvald, Michael Pokorný, Luděk Smetana, Ján Solčáni, Tomáš Šenkyřík


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.