Jak padla Velká Morava? Detaily jejího zániku vysvětlují nové poznatky archeologů i historiků

2. 5. 2019

Prestižní nakladatelství Brill vydalo kolektivní monografii editorů Jiřího Macháčka a Martina Wihody. 

V publikaci se čeští a rakouští archeologové, antropologové i historici na základě moderních metod a mezioborového dialogu nově zamýšlejí nad řetězcem příčin a následků, které vedly k pádu Velké Moravy a zániku karolínské středovýchodní Evropy. Impulsy pro kritické přehodnocení dosavadních poznatků přinesly vykopávky zbytků sakrální stavby na severovýchodním předměstí Pohanska, zejména pak nález šlechtického hrobu H153. Archeologické výzkumy Pohanska, významného velkomoravského centra, provádí Ústav archeologie a muzeologie FF MU již od roku 1958.

Výsledky interdisciplinární spolupráce, zasazené do kontextu moci velkomoravských knížat, společnosti a kultury, vedou čtenáře k překvapivým závěrům.

Představení knihy

Více článků

Přehled všech článků