Plánované cvičení prověří požární bezpečnost fakulty

20. 6. 2017

Zkouška provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení (EPS; elektrická požární signalizace včetně navazujících protipožárních systémů) proběhne ve středu 12. července 2017 od 9.00 hodin v areálu FF na ulici Arna Nováka (budovy A, B1 a B2).

V rámci zkoušky EPS bude spuštěn planý požární poplach. Následně budou aktivovány a revidovány navazující protipožární systémy (uzavření protipožárních rolet v šatnách budovy A, automatické uzavření protipožárních klapek VZT atd.) včetně aktivace evakuačního rozhlasu, jenž bude vyzývat k opuštění předmětných budov (bude zřetelně slyšet i na nádvoří objektu). Během zkoušky bude omezen provoz výtahů.

Při zkoušce se budou v předmětných prostorech pohybovat pracovníci údržby FF MU a v nezbytné míře rovněž pracovníci firem, kteří budou provádět kontrolu a revize navazujících protipožárních systémů.

Správa budov FF MU


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.