Požární bezpečnost fakulty opět prověří plánované cvičení

5. 9. 2017

Zkouška provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení (EPS; elektrická požární signalizace včetně navazujících protipožárních systémů) proběhne v úterý 12. září 2017 od 8.00 hodin v areálu FF na ulici Arna Nováka (budovy A, B1 a B2).

V rámci zkoušky EPS bude spuštěn planý požární poplach. Následně budou aktivovány a revidovány navazující protipožární systémy (uzavření protipožárních rolet v šatnách budovy A, automatické uzavření protipožárních klapek VZT atd.) včetně aktivace evakuačního rozhlasu, jenž bude vyzývat k opuštění uvedených budov (bude zřetelně slyšet i na nádvoří objektu). Během zkoušky bude omezen provoz výtahů a dojde k částečnému odpojení elektrické energie.

Při zkoušce se budou v předmětných prostorech pohybovat pracovníci údržby FF MU a v nezbytné míře rovněž pracovníci firem, kteří budou provádět kontrolu a revize navazujících protipožárních systémů.

Správa budov FF MU


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.