Prodlouženo: Fakulta podpoří spolkovou činnost studentů i v době pandemie

Chcete rozvíjet spolkový život na fakultě a šířit tak její dobré jméno? Posledním dnem, kdy můžete přihlásit projekt do aktuálního kola Stipendijního programu pro podporu spolkové, kulturní a umělecké činnosti studentů Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, je neděle 7. března 2021.

2. 3. 2021

Mezi podporované aktivity patří organizace diskusí a přednášek, pořádání výstav, koncertů a divadelních představení, vydávání studentských časopisů nebo spolková činnost s celofakultním dosahem.

O přidělení stipendia rozhoduje děkan na návrh Stipendijní komise Akademického senátu Filozofické fakulty MU.

Do stipendijního programu lze přihlašovat pouze projekty, které se uskuteční v roce 2021. Žádost o podporu nesmí překročit částku 50 000 Kč. V odůvodněných případech mohou o stipendijní podporu žádat i jednotlivci, a to po konzultaci s předsedou stipendijní komise.

Stipendijní komise AS FF MU

Připomínáme také, že nově až do 7. března 2021 lze žádat o podporu prostřednictvím nového Stipendijního programu na podporu studentských komunit Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Podrobnosti o tomto stipendijním programu najdete zde

Důležité termíny

  • Termín konce sběru žádostí: 28. 2. 2021
  • Zveřejnění hodnocení žádostí: 14. 3. 2021
  • Online obhajoba přes MS Teams: 16. 3. 2021
  • Zveřejnění výsledků: 19. 3. 2021.

Odkazy


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.