Projekt MUNI4students míří do finále

17. 4. 2019

Projekt MUNI4students, financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, probíhá na univerzitě od roku 2017. Jeho cílem je zkvalitnit studijní prostředí na Masarykově univerzitě prostřednictvím modernizace vybavení výukových prostor sloužících bakalářským a magisterským studentům. Zaměřuje se především na zabezpečení infrastrukturních a materiálně-technických potřeb včetně pořízení moderních informačních zdrojů; dokončen bude v letošním roce.

Filozofická fakulta, která v rámci projektu získala více než 65 milionů Kč, z těchto prostředků pořídila audiovizuální techniku do učeben v budovách G, J a N, provedla akustické úpravy učeben CARLA, zřídila specializovaná výzkumná zařízení a zakoupila nábytek do učeben v budovách G, J, N a do Ústřední knihovny FF MU.

Další informace

Více článků

Přehled všech článků