Spolek Pedagogika Brno pomáhá s přípravou oslav 100 let Ústavu pedagogických věd

Propagují pedagogické vědy, pomáhají novým studentům či v sociálních službách. A do budoucna plánují pro veřejnost pořádat třeba přednáškový cyklus významných osobností spojených s pedagogikou. Spolek Pedagogika Brno vznikl v roce 2016. U jeho zrodu stáli studenti Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty MU, kteří si přáli, aby se lidé z ústavu více setkávali.

2. 3. 2023 Markéta Stulírová

Foto: archiv

K prvním významným akcím v historii spolku patřilo neformální setkání NefSet. „Bylo to setkání vyučujících, studentů, absolventů i příznivců Ústavu pedagogických věd. Součástí programu byly různé hry, kvízy nebo například tombola,“ uvedla předsedkyně spolku Silvie Křížová.

Vysvětlila také, jak se liší studium pedagogiky na filozofické fakultě od studia na fakultě pedagogické. „Ústav pedagogických věd na filozofické fakultě se zaměřuje na pedagogické vědy a je více orientovaný na výzkum. Připravuje budoucí odborníky na vzdělávání, pracovníky v sociálním sektoru, výzkumníky, personalisty nebo třeba lektory. Na rozdíl od pedagogické fakulty nepřipravuje ústav pedagogických věd budoucí učitele. Není zde možné vystudovat nějaký předmět a poté ho učit. Velký prostor na ústavu pedagogických věd je věnován výzkumné činnosti a teoretickým aspektům pedagogiky,“ doplnila Křížová.

Všichni členové spolku jsou aktuálně studenti magisterského studia či absolventi. „Většina z nás pracuje v Human Resources, oblasti lidských zdrojů, nebo v sociálních službách. „Zatím nás to moc baví, cítíme, že nás na naše povolání studium dobře připravilo. Přáli bychom si, aby byl spolek užitečný pro naše spolužáky i vyučující. Vnímáme, že je velmi důležité, aby spolupráce a propojenost mezi vyučujícími, absolventy a studenty i nadále pokračovala,“ uvedla Fatima Adday ze spolku Pedagogika Brno.

„Plánujeme nábor nových členů, neboť jsme všichni již studenti navazujícího magisterského studia nebo absolventi. Ideálními kandidáty jsou pro nás studenti bakalářských oborů na ústavu pedagogických věd.“

Silvie Křížová
předsedkyně spolku Pedagogika Brno

Setkání členů spolku se konají většinou v neformálním prostředí. „Máme přátelské vztahy, takže schůzky se nenesou v příliš oficiálním duchu. Z našich setkání ale děláme zápisy a máme i formálnější události, jako například volbu předsedy,“ podotkla Křížová.

Z nejbližších událostí spolek připravuje dubnovou oslavu 100 let Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty MU. V červnu pak spolek pomůže s organizací Dne pro přijaté studenty. „V příštím semestru plánujeme nábor nových členů, neboť jsme všichni již studenti navazujícího magisterského studia nebo absolventi. Ideálními kandidáty jsou pro nás studenti bakalářských oborů na ústavu pedagogických věd,“ zmínila Křížová.

Webové stránky spolku přibližují studium i diskutovaná témata očima studentů. Zájemci zde najdou rozhovory a články týkající se pedagogických věd, jsou zde také tipy ke studiu, například i to, jak probíhají státní závěrečné zkoušky. Součástí webu je i sekce věnovaná ročníkovým pracím, které píšou studenti druhých ročníků. „Ročníková práce je v podstatě něco jako příprava na bakalářskou práci. Je však o něco méně obsáhlá a nezahrnuje vlastní výzkum. Také jsme uspořádali soutěž o nejlepší ročníkové práce, a poté jsme je na webu zveřejnili,“ doplnila Fatima Adday.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.