Týden humanitních věd: Společné prohlášení děkanů

6. listopadu 2018

1918–2018: Úkoly české vědy

I v roce 2018 se uspořádáním Týdne humanitních věd, který se uskuteční od 12. do 16. listopadu, přidáváme k oslavám Světového dne filozofie, stanoveného Organizací Spojených národů pro vzdělání, vědu a kulturu (UNESCO) na třetí čtvrtek v listopadu. Letos poprvé se k akci vedle Filozofické fakulty Masarykovy univerzity připojují další dvě největší filozofické fakulty České republiky – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy a Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.

Představitelé zapojených institucí se shodli na velkém významu iniciativy UNESCO, jež si klade za cíl šířit povědomí o smyslu filozofie, humanitních a společenských věd. Sdílejí názor, že je nutné opakovaně připomínat široké veřejnosti i jejím voleným zástupcům na různých pozicích státní správy skutečnost, že pěstování poznání v oblasti humanitních a společenských věd je pilířem každého demokratického státu. Navíc celosvětový politický vývoj jasně dokládá, že demokracie není něco jednou provždy daného, ale že je třeba o ni soustavně pečovat a chránit ji. Jsme přesvědčeni, že demokratické zřízení nemůže zajistit jakkoli osvícený vůdce, ale že je musíme budovat zespodu, na základech občanské společnosti, a začít především výchovou mladých lidí. Přestože humanitních oborů existují desítky a mají nejrůznější zaměření, nalézáme společného jmenovatele, jímž je rozvoj kritického myšlení ve smyslu schopnosti samostatného úsudku a pěstování jisté rezistence vůči manipulativním přesvědčovacím strategiím, které působí ve fyzickém i online světě na nás všechny a neustále.

Spojení tří největších filozofických fakult k oslavě Týdne humanitních věd právě v roce 2018, kdy si připomínáme 100. výročí založení demokratického Československa, je více než symbolické. V tomto roce se vracíme ke svým kořenům a zároveň reflektujeme současnou situaci. Obracení se zpět do minulosti, abychom objasnili původ či analogie aktuálních problémů, je jedním z rysů humanitních věd, jež jsou ze své podstaty předurčeny být ochránkyněmi naší společné historie a hodnot.

prof. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc.
děkan Filozofické fakulty UP

prof. PhDr. Milan Pol, CSc.
děkan Filozofické fakulty MU

doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.
děkan Filozofické fakulty UK

Sdílení článku

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.