Úspěchy FF MU v grantových formátech GA ČR a TA ČR

22. 2. 2018 Lukáš Fasora

V pestrém portfoliu poskytovatelů grantových prostředků pro Filozofickou fakultu MU svým významem dominuje Grantová agentura ČR (GA ČR) následovaná Technologickou agenturou (TA ČR). Jde o finance určené jak na základní výzkum (typicky u GA ČR), tak na výzkum v různé míře aplikovaný. Úspěšnost FF MU se za sledované období významně zlepšila v obou formátech.

Grantová agentura ČR

Pro rok 2014 podala FF 35 návrhů a úspěšná byla v osmi případech. V dalších letech rostl počet návrhů i počet financovaných; v soutěži s počátkem řešení projektů v roce 2018 se už fakulta mohla pochlubit celkem 48 návrhy, z toho 17 úspěšnými. Čemu lze přičítat zlepšení pozice naší fakulty? Faktorů je několik. Podařilo se postupně přesvědčit akademiky, že podání grantu v tomto formátu má smysl; skoro na každém pracovišti se objevil alespoň jeden úspěšný žadatel, a opadla tak nedůvěra vůči systému hodnocení. K částečnému snížení konkurence přispěla i GA ČR poměrně velkorysými dotacemi humanitních a společenskovědních oborů. Spolu s tím nastavilo vedení GA ČR přehledné, srozumitelné a dlouhodobé podmínky, které se mohli navrhovatelé grantů  „naučit“.

Technologická agentura ČR

Podobným směrem se vyvíjí situace v oblasti projektů TA ČR. Zde FF MU dokázala v prvním kole výzvy ÉTA prosadit čtyři projekty (úspěšnost 66 %). Vždy se účastnila v roli partnera v konsorciu, nikoliv hlavního navrhovatele, ale i tak se fakulta dostala vysoko nad průměr MU (50 %) a překvapila svým úspěchem mnoho zainteresovaných. Také zde je nastaven velmi transparentní systém hodnocení a vedení TA ČR je otevřené debatě o formátu výzvy ÉTA.

Více článků

Přehled všech článků