Volby do AS FF MU a AS MU pro funkční období 2018–2020

19. 10. 2017

1. Volby do AS FF MU („malý“ senát)

V souladu s čl. 6 Volebního řádu AS FF MU vyhlásila předsedkyně AS FF MU 30. 9. 2017 volby do AS FF MU pro funkční období 20182020.

Harmonogram voleb:

 • odevzdání kandidatury: do 3. listopadu 2017 (viz čl. 9 Volebního řádu)
 • zveřejnění kandidátů v jednotlivých obvodech: 11. listopadu 2017
 • Seznam kandidátů do AS FF MU byl zveřejněn v aplikaci E-volby pod následujícími odkazy, včetně jejich volebního programu:
  - Komora akademických pracovníků: https://is.muni.cz/auth/volba/17828 (12 kandidátů)
  - Studentská komora: https://is.muni.cz/auth/volba/17873 (10 kandidátů)

 • datum a místo konání voleb: volby se uskuteční elektronicky v aplikaci E-volby IS MU v termínu 18.–24. listopadu 2017
 • vyhlášení výsledků voleb: 1. prosince 2017

Volební řád AS FF MU

Způsob hlasování:

 • Akademičtí pracovníci volí 12 členů Komory akademických pracovníků.
 • Studenti volí 7 členů Studentské komory. 

Kdo může kandidovat a jak:

 • Právo kandidovat mají všichni členové akademické obce fakulty. U akademických pracovníků platí toto právo pro Komoru akademických pracovníků, u studentů pro Studentskou komoru.
 • Ti, kteří jsou současně studenty i akademickými pracovníky, mohou kandidovat jen do jedné komory.
 • Kandidaturu může podat sám kandidát nebo může být navržen jiným členem akademické obce.
 • Návrhy kandidátů jsou předkládány volební komisi písemně prostřednictvím elektronické pošty na adresu volebni.komise@phil.muni.cz.

Návrhy musí obsahovat:

 1. Jméno, příjmení, tituly, pracoviště nebo studijní obor a ročník studia kandidáta;
 2. příslušný senát a komoru, jichž se kandidatura týká;
 3. čestné prohlášení navrhovatele, že kandidát s kandidaturou souhlasí, je‑li kandidát navržen jinou osobou.

Volební komise si vyžádá od všech kandidátů souhlas prostřednictvím elektronické pošty a tím ověří platnost kandidátní listiny.

2. Volby do AS MU („velký“ senát) 

V souladu s čl. 6 Volebního řádu AS MU vyhlásil předseda AS MU 21. 9. 2017 volby do AS MU pro funkční období 20182020, které se uskuteční v jednotném termínu ve všech volebních obvodech MU.

Harmonogram voleb:

 • odevzdání kandidatury na adresu volebni.komise@phil.muni.cz: do 31. října 2017
 • zveřejnění kandidátů v jednotlivých obvodech: od 1. do 9. listopadu 2017
 • datum a místo konání voleb: volby se uskuteční elektronicky v aplikaci E-volby IS MU v termínu 20.24. listopadu 2017

Způsob hlasování:

Volby proběhnou v 19 volebních obvodech  na každé z fakult v obvodu akademických pracovníků, v němž jsou voleni tři členové AS MU, a v obvodu studentů fakulty, kde se volí dva (na ESF a FF tři) členové AS MU; další tři zástupce volí obvod akademických pracovníků celouniverzitních pracovišť. Každý člen akademické obce přísluší pro účely voleb jednomu volebnímu obvodu (podrobněji viz čl. 2 VŘ AS MU).

Bližší informace o volbě do AS MU viz zde

Volební komise AS FF MU pro volby do AS
Mgr. Markéta Ziková, Ph.D. (ÚČJ FF MU)
PhDr. Iva Burešová, Ph.D. (PÚ FF MU)
Matěj Zháňal (KAA FF MU)

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.