Stránka příspěvků studentů

 

 

2002:

Lucie Hrubá: Skepse, metodická skepse, hyperskepse. Hororová pohádka o muži, který se až k smrti bál věřit (ale nakonec to dobře dopadlo).
Lucie Hrubá: Existují fyzikální, biologické hranice lidského poznání?. Oj, bratři milí, poznání mi v hrudi sílí. 
Lucie Hrubá: Každý má svou pravdu. „Rozverná básnička o tom, jak tři moudří mužové spolu ke shodě došli.“
Lucie Hrubá: Jazyk a poznání – Jsou nám komunikační prostředky dány, nebo si je vytváříme? Kontakt
Lucie Hrubá: Subjekt a objekt. „Bez nás by byl vesmír jiný?“
Lucie Hrubá: Empirické a racionální, empirie a teorie – Rozum a smysly – nic třetího? Objev

Studentská soutěž o nejlepší práci.

2001:

Vítězslav Bican: Víme, co je filosofie?
Vítězslav Bican: Pověst o Faustovi ve filosofii Jana Patočky
Karel Veselý: Obraz města ve filosofii
Jan Němec: Asklépiovi kohouta?!
Jindřich Kačer: Hérakleitos

 

1999:

Mojmír Dočekal: Sokalova aféra
Jakub Brdíčko: Hřích a životní prostředí
Jiří Raclavský:
Význam zkoumání obecné struktury hudební kompozice 
(autor nabízí a doporučuje novější a propracovanější texty)

 

Postgraduální studenti - semináře


Jakub Vojta: Hypostatické universum Prokla
Jakub Vojta: Struktura Proklovy hypostaze Nús


(žádné příspěvky nejsou jazykově upravovány)

Zde nabízeme prostor všem studentům, kteří chtějí tímto způsobem, dát vědět světu, co si myslí, co by rádi, jak to vlastně všechno je, ...

Pro začátek tu mám dvě úvahy vzniklé vůbec ne s tímto záměrem, ale pouze jako cvičný text do semináře o informatice pro filosofy, což je především technická, nikoli teoretická záležitost.

Tak se na to můžete podívat a máte-li pocit, že Vaše téma je lepší, lépe zvládnuté,nebo jenom jiné a dobré, neváhejte a pošlete mi to. Nic za to nedostanete, ani nebudete potrestáni.


Referáty (někde jenom teze k referátu):

Ontologie

Gnoseologie
Zde nejsou klasické referáty, ale blíže neurčené krátké literární útvary vypracované na zadaná témata.

Etika

Referáty z etiky jsou spravovány na samostatné stránce.