Aktivita Mobility

Alžběta Dvořáková MŠMT

O programu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytuje na základě dvoustranných mezinárodních smluv s partnerskými státy (aktuálně Argentina, Francie, Německo, Polsko, Rakousko a Slovensko) podporu společným výzkumným projektům ve formě podpory mobility zapojených výzkumných pracovníků. Společné výzkumné projekty se musí zabývat základním výzkumem.

Základní informace:

  • Zpravidla dvouleté projekty, přičemž totožný projektový tým může být podpořen max. 3x
  • Podpora spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí, kdy vysílající strana hradí náklady na dopravu řešitele projektu do místa jeho pobytu ve státě přijímající strany a zpět a přijímající strana jeho pobytové náklady (ubytování, stravné, kapesné).
  • Standardně jsou v rámci aktivity MOBILITY podporovány pobyty o délce trvání 1 - 15 dní a 1 - 3 měsíce.
  • Poskytuje na řešení 1 společného výzkumného projektu podporu ve výši 100.000,- Kč/rok, tj. 200.000,- Kč na celou dobu řešení v případě spolupráce s evropskými státy a v případě spolupráce s mimoevropskými státy podporu ve výši 160.000,- Kč/rok, tj. 320.000,- Kč na celou dobu řešení.

Harmonogram soutěže

Termín zveřejnění výzev: dle informací v aktualitách


Kontaktní osoba

Mgr. et Mgr. Denisa Főldešiová
telefon: 549 49 3539
e‑mail:

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.