Interní grantová agentura

IGA


O programu

Interní grantová agentura (IGA) podporuje formou studentských grantů zvýšení kvality výuky spojené s výzkumem u studentů akreditovaných doktorských studijních programů. Žádosti nesmí být zpracovány na téma identické s tématem disertační práce navrhovatele. 

IGA MU je financována z finančních prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) v rámci realizovaného projektu IGA MU, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016943.

Způsob podání návrhu

Návrhy projektů se podávají v anglickém jazyce a jsou předkládány prostřednictvím ISEPu:

  1. založit návrh projektu v Editoru návrhů projektů ISEP (zvolit příslušnou šablonu)
  2. v záložce "Rozpočet" vyplnit rozpočet a uvést stručné zdůvodnění předpokládaných nákladů
  3. do záložky "Dokumenty" vložit životopis navrhovatele a vyjádření/souhlas nadřízeného pracovníka
  4. v záložce "Schvalování" uzavřít návrh
  5. vytisknout návrh stisknutím tlačítka "návrh projektu"
  6. vytisknout Průvodku a s podpisy navrhovatele a vedoucího pracoviště ji předat na OVaV FF MU pro zajištění schválení vedením FF MU nebo spustit elektronické schvalování.

Harmonogram soutěže

Přesný harmonogram na daný rok bude vždy zveřejněn v aktualitách k programu.


Kontaktní osoba


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.