Národní centra kompetence - vyhlášení 2. veřejné soutěže (aktualizace)

28. 2. 2022 TAČR

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 15. prosince 2021 druhou veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence (NCK), která je zaměřena na podporu a posílení dlouhodobé spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou a posílení institucionální základny aplikovaného výzkumu.

Pro schválení návrhu projektu na Radě pro strategické výzkumné projekty MUNI je nutné zaslat do 14. března 2021 krátkou prezentaci na adresu duskova@rect.muni.cz. V prezentaci je důležité důkladně popsat zejména finance, zapojené účastníky a zhodnotit rizika projektu. Samotné schvalování proběhne bez přítomnosti navrhovatelů. 

Cílem veřejné soutěže a samotného programu je:

  • zvýšení efektivity a kvality výsledků aplikovaného výzkumu a transferu technologií v klíčových oborech s perspektivou růstu;
  • zvýšení konkurenceschopnosti podniků;
  • posílení excelence a aplikační relevance výzkumných organizací.

Nástrojem pro dosažení tohoto cíle budou podpořené návrhy projektů, jejichž cílem je vybudování dostatečně stabilní a dlouhodobé základny aplikovaného výzkumu (v podobě vybudovaných národních center kompetence), a to prostřednictvím koncentrace výzkumných kapacit a nastavení jejich silné orientace na aplikaci výsledků jejich výzkumu v praxi.

Parametry programu NCK naleznete zde

Důležitá data

Datum Popis
16.12.2021 9:00 Začátek soutěžní lhůty. 
14.3.2022 Termín pro zaslání prezentace k schválení projektového návrhu NCK na Radě pro strategické výzkumné projekty MUNI.
6.4.2022 16:29 Konec soutěžní lhůty.
Exportovat do osobního kalendáře

Kontaktní osoba VaV


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.