Opatření COVID19 pro rok 2022

9. 3. 2022 Alžběta Dvořáková GAČR

Nové opatření - podpora ukrajinských vědců a studentů:

 • Rozšíření řešitelských týmů nad 20% souhrnné pracovní kapacity týmu o vědecké pracovníky a studenty z Ukrajiny je v roce 2022 možné bez žádosti o změnu
 • Přesuny (neomezené) grantových prostředků přidělených příjemci, resp. dalšímu účastníkovi z důvodu rozšíření řešitelských týmů o vědecké pracovníky z Ukrajiny do položky osobních nákladů jsou možné do konce roku 2022 bez žádosti o změnu

Opatření, která GAČR přijala kvůli COVID19 pro rok 2022 upravují následující oblasti řešení projektů:

 1. Způsobilé náklady
 2. Limity změn bez podání žádosti o změnu
 3. Limity výše úvazků projektů EXPRO a JUNIOR STAR
 4. Možnost prodloužení řešení projektů GAČR 2020

Způsobilé náklady

 • cestovní náklady – lze zahrnout náklady na povinné testy na COVID-19; výše způsobilých nákladů se bude příslušně krátit při cestě do zahraničí, která není zcela realizována za účelem řešení grantového projektu;
 • odložené konference – lze zahrnout výdaje uskutečněné v průběhu řešení projektu související s aktivní účastí na konferenci, která byla v souvislosti s COVID-19 odložena a realizována po skončení projektu, a to max. do jednoho roku;
 • storno poplatky – lze zahrnout storno poplatky za zrušené konference i vynaložené cestovní náklady za neuskutečněné pracovní cesty, a to až do výše 100% za podmínky, že ke zrušení pracovní cesty došlo v souvislosti s COVID-19 (v případě, že dojde ze strany dodavatele k refundaci nákladů, popř. k realizaci náhradní cesty nesouvisející s řešením příslušného projektu, bude nutné tyto částky zahrnout do výnosů souvisejících s řešením projektu).

Limity změn bez podání žádosti o změnu

 • Přesuny mezi položkami základní skladby rozpočtu - lze přesouvat až 100 tis. Kč mezi věcnými a osobními náklady, pokud jde o řešení situace vzniklé vyhlášením nouzového stavu, omezení pohybu a osobní komunikace; 
 • Změny souhrnné pracovní kapacity týmu - lze provádět změny až do 35% ve smlouvě schválené souhrnné pracovní kapacity týmu, se zachováním odborné kvality týmu, vyjma změny řešitele, resp. spoluřešitele jsou možné bez žádosti.

Limity výše úvazků projektů EXPRO a JUNIOR STAR

 • Žádost o snížení úvazků - lze požádat o snížení úvazků jednotlivých členů týmu pokud není možné na projektu pracovat podle schváleného plánu v souvislosti s COVID19.

Možnost prodloužení řešení projektů GAČR 2020

 • Žádost o prodloužení řešení o 6 měsíců - lze podávat pokud nebylo možné na projektu pracovat podle schváleného plánu v souvislosti s COVID 19.

Kontaktní osoba VaV


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.