Soutěž MASH 2024

Návrhy budou do soutěže podávány prostřednictvím ISEPu (Editor návrhů projektů). Jako navrhovatele v ISEPu je potřeba uvést vedoucího pracoviště popř. hlavní kontaktní osobu na pracovišti. 

6. 9. 2023 Alžběta Dvořáková GAMU

Hlavním cílem MUNI Award in Science and Humanities (dále jen MASH) je přivést na Masarykovu univerzitu vynikající a úspěšné externí vědce a nabídnout jim takové podmínky, aby měli motivaci zůstat, pracovat pro Masarykovu univerzitu a dlouhodobě vytvářet mimořádně kvalitní vědecké výsledky.

MASH je určen pro žadatele, kteří neměli hlavní pracovní poměr na MU po dobu posledních 5 let k deadlinu výzvy. Žadatelem je držitel ERC nebo seniorní vědec s profilem odpovídajícím klasifikaci R4 podle Evropského rámce pro kariéry ve výzkumu (má mezinárodní reputaci založenou na excelenci výzkumu ve svém oboru; demonstruje kritické myšlení při identifikaci a realizaci výzkumných aktivit; přináší významné příspěvky (přelomy) svému výzkumnému oboru nebo napříč oblastmi; rozvíjí strategickou vizi budoucnosti výzkumného oboru; rozeznává širší implikace a aplikace svého výzkumu; publikuje a prezentuje vlivné články a knihy, působí v organizačních výborech workshopů a konferencí a přednáší zvané přednášky).

Držiteli MUNI Award nabízíme:

  • Příležitost věnovat se svému nezávislému výzkumu na progresivní univerzitě ve středoevropském centru inovací a vývoje.
  • 5 000 000 Kč na rok po dobu 5 let
  • Plný pracovní úvazek na MU po celou dobu působení nositele tohoto grantu na MU
  • Kancelářské a laboratorní zázemí pro výzkumný tým
  • Welcome service a administrativní podporu.

Podání návrhu:

Návrh projektu podává se prostřednictvím ISEP Editor návrhů projektů zvolením šablony "Grantová agentura MU: MASH - MUNI Award in Science and Humanities (01. 09. 2023 - 08. 12. 2023)". Součástí návrhu je:

  • Formulář předepsaný pro soutěž MASH, který obsahuje: aktuální vědecký životopis žadatele, popis výzkumného záměru a motivační dopis
  • Deklaraci HS o připravenosti k  přijetí žadatele a  vytvoření podmínek pro nezávislý výzkum na předepsaném formuláři 
  • Volitelná příloha: Rozhodnutí o udělení ERC nebo jiného individuálního prestižního grantu / závěrečnou hodnoticí zprávu (tzv. Evaluation Summary Report) nebo hodnocení jiného individuálního grantu

Důležitá data

Datum Popis
27.11.2023 12:00 Interní termín pro kontrolu VaV
8.12.2023 Termín ukončení příjmu přihlášek (vč. schválené průvodky)
Exportovat do osobního kalendáře

Kontaktní osoba VaV


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.