TAČR SIGMA: Oznámení předběžných parametrů 2. veřejné soutěže - Dílčí cíl 2: Začínající výzkumníci/výzkumnice

19. 12. 2022 Libor Zajíc TAČR

Technologická agentura ČR informovala o přípravě 2. veřejné soutěže v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – Dílčí cíl 2 – Začínající výzkumníci/výzkumnice a vyrovnávání příležitostí v projektech aplikovaného výzkumu.

Veřejná soutěž Programu SIGMA – DC2 je zaměřena na podporu spolupráce začínajících výzkumníků a výzkumnic při řešení konkrétních projektů přímo se subjekty z aplikační praxe, a to ve všech oblastech aplikovaného výzkumu. V projektech naplňující tento dílčí cíl budou nastaveny podmínky pro uchazeče a příjemce, které povedou k vyrovnání příležitostí pro ženy a muže v aplikovaném výzkumu. Dílčí cíl 2 navazuje na aktivity Programu ZÉTA.

Vyhlášení této veřejné soutěže plánujeme na 8. 2. 2023.

Více informací a všechny podmínky pro podání návrhu projektu budou uvedeny v zadávací dokumentaci v den vyhlášení veřejné soutěže.

Důležitá data

Datum Popis
8.2.2023 Plánované datum vyhlášení soutěže
Exportovat do osobního kalendáře

Kontakt VaV


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.