TAČR - TREND 11. veřejná soutěž - "nováčci"

14. 10. 2023 Libor Zajíc TAČR

Technologická agentura České republiky vyhlásila 11. veřejnou soutěž programu TREND v podprogramu 2 - "nováčci".
Veřejná soutěž je zaměřena na nastartování vlastních výzkumných a vývojových aktivit u podniků, které doposud nerealizovaly na pravidelné bázi vlastní výzkum a vývoj aktivity ani nákup VaV služeb od výzkumných organizací.
Hlavním cílem programu je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích.

Hlavní uchazečem musí být v této veřejné soutěži vždy podnik, výzkumná organizace musí figurovat v roli dalšího uchazeče.

Veškeré informace k soutěži naleznete v zadávací dokumentaci na webu poskytovatele.

Soutěžní lhůta končí 22. 11. 2023. Prosíme všechny zájemce, aby informovali Oddělení výzkumu a vývoje o záměru podávat projekt v této veřejné soutěži nejpozději do 6. listopadu 2023.

Důležitá data

Datum Popis
6.11.2023 Informování Oddělení výzkumu a vývoje o záměru podat projekt.
22.11.2023 Konec soutěžní lhůty.
Exportovat do osobního kalendáře

Kontaktní osoba na Oddělení výzkumu a vývoje


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.